Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 8 вересня 2011 року № 3715-VI (Редакція від 05.12.2012)

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1056 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017—2021 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 980 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2021 роки»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р «Про схвалення стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року»

 

ПЕРЕЛІК

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки

(скорочений варіант)

Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки

Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій

Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу

Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики

Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища

Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

Переглянути повний перелік середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки

 

ПЕРЕЛІК

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2021 роки

(скорочений варіант)

I. Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

II. Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки

III. Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій

IV. Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу

V. Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики

VI. Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища

VII. Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

Переглянути повний перелік середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки

Оновлено 2020-07-24

IA Priority List and Normative References
Share