Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV (чинний, редакція від 05.12.2012)

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 № 3715-VI (чинний, редакція від 05.12.2012)

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 № 623-III (чинний, редакція від 16.01.2016)

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 року № 143-V(чинний, редакція від 09.12.2015)

Закон України «Про наукові парки» від 25.06.2009 1563-VI (чинний, редакція від 05.12.2012)

Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 № 991-XIV (чинний, редакція від 05.12.2012)

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII (чинний, редакція від 04.11.2018)  

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1992 № 162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» (поточна редакція від 16.12.2015)

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 472 «Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності» (поточна редакція від 06.03.2019)

Наказ МОН від 27.10.2008 №977 «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертації» (чинний, редакція від 20.01.2017)

Наказ МОН від 09.11.2015 № 1156 «Про затвердження форми Реєстраційної картки технології та її складових та інструкції з її оформлення»  (чинний, редакція від 14.05.2019 № 1417. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2019 за № 26/32997)

Оновлено 2020-02-13