Матеріали Міністерства освіти і науки

«Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти»: Лист МОН від 24. 10. 2017 № 1/9-565.

«Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів»: Лист МОН від 14.03.2018 № 1/9-150.

«Про відповідальність керівників та вчених (науково-технічних) рад закладів вищої освіти (наукових установ) за прийняті ними рішення про присвоєння вчених звань»: Лист МОН від 19.03.2018 № 1/9-163. 

«Щодо Меморандумів про співпрацю між МОН та компаніями (організаціями), які надають послуги з перевірки текстів на наявність текстових запозичень»: Лист МОН від 13.04.2018 № 1/11-4133.

«Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо»: Лист МОН від 15.08.2018 № 1/8681.

Аналітична записка «До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності»: Лист МОН від 20.05.2020 №1/9-263.

 

Матеріали, рекомендовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

Кодекс академічної доброчесності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

Декларація про дотримання академічної доброчесності учасником процесу реалізації державної політики у сфері якості освіти

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності (затверджено Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року Протокол № 11)

Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма: Методичні рекомендації та програма курсу – Київ, 2016. – 61 с. 

Плагіат у вищій освіті. Послуги з написання студентських робіт на замовлення: аналіз ситуації у вищій освіті Великобританії та подальші кроки / QAA Агенція забезпечення якості вищої освіти Великобританії

 Майк Редді, Вікторія Джоунз Про соціальну модель плагіату

Гелен Сміт, Джим Ріджвей. Чому студенти списують (за їхніми словами та зі слів інших) 

 

Матеріали проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (Srtengthening Academic Integrity in Ukraine project — SAIUP 

Фундаментальні цінності академічної доброчесності (оригінал англійською)

Ніколаєв Є., Бахрушин В. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Академічна доброчесність для вчителів: онлайн курс від проекту SAIUP та онлайн-платформи EdEra.

 

Академічна доброчесність: інформаційні ресурси

Академічна доброчесніть: інформаційні бюлетні

 

Оновлено 2022-03-30

Share