Державні підприємства, установи та організації видавничої сфери, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»   

Книжкову палату України створено з метою забезпечення інтересів держави у нарощенні інтелектуального та інформаційного потенціалу, сприяння розвитку національної культури, науки, освіти, книговидавничої та бібліографічної справи;повного статистичного обліку, комплектування й зберігання всієї друкованої продукції – документальної пам’яті України; проведення книгознавчих та бібліографознавчих досліджень; створення баз даних бібліографічної інформації; видання бібліографічних покажчиків і науково-аналітичних оглядів.

Контакти: проспект Гагаріна, 27, м. Київ, 02660; тел./факс: (044) 296-71-15; електронна адреса: office@ukrbook.net; веб-сайт: http://www.ukrbook.net

 

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»     

Установа забезпечує підготовку та випуск різноманітної тематичної енциклопедичної, довідкової та словникової літератури, зокрема, Великої української енциклопедії енциклопедичного видання загальнонаціонального масштабу.

Контакти: вул. Б. Хмельницького, 51-а, м. Київ, 01030; тел.: (044) 235-61-62; електронна адреса: akyrydon@ukr.net; веб-сайт: http://vue.gov.ua/

 

Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Техніка»

Видавництво спеціалізується на підготовці та випуску виробничо-технічної літератури з питань промисловості та транспорту.

Контакти: вул. Обсерваторна, 25, м. Київ, 04053; тел./факс: (044) 272-12-45, (044) 272-10-90; електронна адреса: dv.tehnika@gmail.com

 

Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Вища школа»

Видавництво створене з метою забезпечення українських студентів навчальною літературою, написаною рідною мовою. Нині у видавництві опрацьовують літературу з економіки і фундаментальних наук, філології і суспільних наук, природничих наук і медицини.

Контакти: вул. Гоголівська, 7 г, м. Київ, 01054; тел.: (044) 486-95-26, тел/факс: (044) 486-33-05; електронна адреса: a_chereda@yahoo.com

 

Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Либідь»

Видавництво готує та забезпечує випуск навчальної, наукової, науково-популярної, художньої, довідкової літератури, а також підручників та книжкових видань для розвитку дітей.

Контакти: вул. Пушкінська, 32, м. Київ, 01004; тел./факс: (044) 279-11-71; електронна адреса: info@lybid.org.ua; веб-сайт: http://www.lybid.org.ua 

 

Публічне акціонерне товариство «Державне акціонерне товариство «Українське видавничо-поліграфічне об’єднання»   

Найбільша та найпотужніша в Україні видавничо-поліграфічна компанія, яка утворена з метою підвищення ефективності управління в системі видавничої підготовки, поліграфічного виконання і розповсюдження друкованої продукції. До складу Компанії входять поліграфічні, видавничі, книготорговельні, постачальницькі підприємства, а також спеціалізовані науково-дослідні та проектні інститути, які розташовані у більшості регіонів України та завдяки наявності сучасного обладнання мають усі можливості для випуску всього спектра поліграфічної продукції та її подальшого супроводу до кінцевого покупця. Установа є лідером на національному ринку поліграфічних послуг і активним конкурентноздатним гравцем на міжнародному ринку.

Контакти: вул. Довженка, 3, м. Київ, Україна, 03057; тел.: (044) 455-59-94, факс: (044) 455-59-95; електронна адреса: office@dak-print.com.ua; веб-сайт: http://www.dak-print.com.ua

 

Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво»

Видавництво спеціалізується на підготовці та випуску книг та фотоальбомів, літератури з естетики, театру, кіно, історії, культурології, етнографії та народознавства, художньої та дитячої літератури, календарів та листівок.

Контакти: вул. Мельникова, 63, м. Київ, 04050; тел./факс: (044) 483-57-07, (044) 483-57-09, (044) 483-57-01; електронна адреса: mystetstvo@ukr.net; веб-сайт: http://publishart.business.site

 

Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Музична Україна»

Видавництво, створене з метою задоволення попиту організацій, художніх колективів, учбових закладів, творчих союзів, різних категорій населення на нотну, музикознавчу літературу та іншу друкарську продукцію, періодичні і неперіодичні видання, випускає нотні видання, музичний фольклор, вокальну, вокально-симфонічну і симфонічну (партитури і клавіри), камерно-інструментальну, сценічну музику, музику для дітей, твори для клавішних, струнних, духових, ударних інструментів, навчальні посібники; книги: наукову, науково-популярну, довідкову, методичну, дитячу, художню, мемуарну, учбову літературу. Основним завданням видавництва є розвиток і пропаганда національної української музичної культури, популяризація кращих музичних творів зарубіжних авторів; організація і участь в проведенні різноманітних музичних фестивалів, конкурсів, виставок-ярмарків і т. д., сприяння духовному відродженню України.

Контакти: вул. Пушкінська, 32-а, м. Київ, 01004; тел.: (044) 362-73-79, (044) 235-11-08, (044) 234-49-52, (044) 234-13-67; тел./факс: (044) 278-82-00; електронна адреса: muzukr1975@gmail.com, lada-lad@i.ua; веб-сайт: http://www.noty.kiev.ua, http://muzukr.com/index.html

 

Державне підприємство «Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Карпати»   

Видавництво випускає різножанрову художню, перекладну літературу, збірки літературних творів письменників Закарпаття, Буковини і Прикарпаття, білінгвальні книжкові видання.

Контакти: вул. Жупанатська, 3, м. Ужгород, 88000; тел.: (0312) 23-23-66, (0312) 61-40-10, факс: (0312) 61-26-93; електронна адреса: vidkarpaty@gmail.com

 

Державне підприємство «Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Каменяр»   

Видавництво випускає літературу найрізноманітнішої тематики – як для масового читача, так і наукові видання. Воно також здійснює випуск книг за замовленням та коштом авторів, надає редакційно-видавничі послуги (передрук та складання текстів, редагування, художнє оформлення, виготовлення оригінал-макетів видань тощо), здійснює гуртову торгівлю книгами – як власного виробництва, так інших видавництв.

Контакти: вул. Підвальна, 3, м. Львів, 79000; тел.: (032) 235-59-49, (032) 235-45-90, (032) 232-46-27, (032) 232-46-28; електронна адреса: vyd@kamenyar.com.ua; веб-сайт: http://www.kamenyar.com.ua

 

Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро»   

Видавництво спеціалізується на підготовці та випуску різножанрової художньої, перекладної літератури

Контакти: вул. Володимирська, 42, м. Київ, 01034; тел.: (044) 235-30-62; тел./факс: (044)  234-31-82; електронна адреса: dnipropbl_@ukr.net 

 

Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво «Світ»

Контакти: вул. Галицька, 21, м. Львів, 79008 Телефон/факс: (032) 235-68-90, 235-50-55. Електронна адреса: svit_vydav@ukr.net Веб-сайт: http://svit.gov.ua.  

 

Національне видавництво дитячої літератури «Веселка»   

Видавництво спеціалізується на підготовці та випуску видань, адресованих дітям різного віку, а також їхнім батькам та педагогам: дитячих творів практично всіх класиків української літератури, збірок фольклору, української і зарубіжної художньої літератури, науково-пізнавальних творів, різноманітних антологій, тематичних збірників, щорічників.

Контакти: вул. Мельникова, 63, м. Київ, 04050; Тел.: (044) 483-95-01, тел./факс: (044) 483-33-59; електронна адреса: veselkaua@ukr.net, books@veselka.in.ua; веб-сайт: https://veselka.in.ua

 

Державний реєстр суб’єктів видавничої справи

(за інформацією Держкомтелерадіо*)

станом на 01.02.2022 року

станом на 06.01.2022 року

станом на 08.12.2021 року

станом на 01.11.2021 року

станом на 01.10.2021 року

станом на 01.09.2021 року

станом на 01.08.2021 року

станом на 01.07.2021 року

станом на 02.06.2021 року

станом на 12.05.2021 року

станом на 01.04.2021 року

станом на 03.03.2021 року

станом на 03.02.2021 року

станом на 01.01.2021 року

станом на 01.12.2020 року

станом на 01.11.2020 року

станом на 01.10.2020 року

станом на 01.09.2020 року

станом на 01.07.2020 року

станом на 01.06.2020 року

станом на 01.01.2020 року

станом на 01.12.2019 року

станом на 01.11.2019 року

станом на 01.10.2019 року

станом на 05.09.2019 року

станом на 01.08.2019 року

станом на 04.07.2019 року

станом на 03.06.2019 року

станом на 06.05.2019 року

 

Примітка. * – Формування державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції донедавна було покладене на Державний комітет телебачення і радіомовлення України згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. № 341.

Сформовані ним реєстри з актуальними відомостями за період з травня 2019 р. по січень 2020 р. наведені вище.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2019 р. №885 «Деякі питання діяльності Міністерства культури, молоді та спорту» передала цю функцію Мінкульту України.

У зв’язку із зазначеними змінами публікація інформації про актуальні реєстри видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції на сайті НРАТ може бути відтермінована.

Поширити
Оновлено: 2023-05-24