Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Вакуленко Карина Володимирівна. Фізичні основи регулювання адгезійної взаємодії металів з карбідами, нітридами та оксидами d-перехідних металів та sp-елементів : к.т.н. : спец.. 01.04.07 - Фізика твердого тіла : захищена 2009-03-16; . Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – , 0409U001320.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02