Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Центральні та місцеві органи виконавчої влади

Міністерство освіти і науки України

Національна академія наук України

Національна академія педагогічних наук України

Національна академія аграрних наук України

Національна академія медичних наук України

Національна академія правових наук України

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Державна науково-технічна бібліотека України

Книжкова палата України імені Івана Федорова

РЕПОЗИТАРІЇ  ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Вінницька область
Фото: Oleksii.karytskyi

Вінницька область 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського — https://library.vspu.edu.ua/repozitarij/repozit/html/repozit_danni.htm

Вінницький національний аграрний університет  —  http://repository.vsau.org/

Вінницький національний технічний університет   —  https://ir.lib.vntu.edu.ua/

Волинська область
Фото: Сергій Венцеславський

Волинська область

Волинський національний університет імені Лесі Українки —  https://evnuir.vnu.edu.ua/

Луцький національний технічний університет —  http://lib.lntu.edu.ua/

Дніпропетровська область
Фото: tov-tob.livejournal.com

Дніпропетровська область

Дніпровський державний технічний університет   — http://www.dstu.dp.ua/Portal/WWW/Repository/TreeView/libraryR.php

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара   — http://repository.dnu.dp.ua:1100/

Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України —  http://repo.dma.dp.ua/

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ —  http://er.dduvs.in.ua/

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна —  http://eadnurt.diit.edu.ua

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського  —  http://elibrary.donnuet.edu.ua/

Криворізький національний університет  — http://ds.knu.edu.ua/

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» —  http://ir.nmu.org.ua/

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури  —  http://srd.pgasa.dp.ua:8080/

Університет митної справи та фінансів   — http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/?fbclid=IwAR0jUZXMkGJAU5TotAJLPuXr5IAcLfAIe02EZs961tiHLPf5d1xuESjh_Kw

Донецька область
Фото: SergKh78

Донецька область

Донецький національний технічний університет   — http://ea.donntu.edu.ua/

Маріупольський державний університет — http://repository.mdu.in.ua/

Житомирська область
Фото: Юрий Рудницкий

Житомирська область 

Державний університет «Житомирська політехніка»  —  http://eztuir.ztu.edu.ua

Житомирський державний університет імені Івана Франка  — http://eprints.zu.edu.ua/

Закарпатська область
Фото: Ekaterina Polischuk

Закарпатська область 

Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II  — https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/

Ужгородський національний університет   — https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/

Запорізька область 
Фото: Anatoliy Volkov

Запорізька область 

Бердянський державний педагогічний університет – https://dspace.bdpu.org.ua/home

Запорізький державний медичний університет   — http://dspace.zsmu.edu.ua

Запорізький національний університет —  https://dspace.znu.edu.ua/xmlui/?locale-attribute=uk

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького — http://eprints.mdpu.org.ua

Національний університет “Запорізька політехніка” — http://eir.zp.edu.ua/

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного — http://elar.tsatu.edu.ua/?locale=uk

Івано-Франківська область 
Фото: EvILMms

Івано-Франківська область 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу   — http://elar.nung.edu.ua/

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника   —http://lib.pnu.edu.ua:8080/

Київська область 
Фото: Sergiy Klymenko

Київська область 

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів   — https://repository.kristti.com.ua/

Університет Григорія Сковороди в Переяславі   —  http://ehsupir.uhsp.edu.ua/

Державний податковий університет  — https://ir.dpu.edu.ua

Кіровоградська область 
Фото: Анна Лобода

Кіровоградська область 

Льотна академія Національного авіаційного університету  https://dspace.sfa.org.ua/

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка  —  http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/

Центральноукраїнський національний технічний університет —  http://dspace.kntu.kr.ua/

Луганська область
Фото: Riwnodennyk Panoramio

Луганська область 

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка   —  http://dspace.lduvs.edu.ua

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка   —  http://dspace.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля (Київ) — https://library.snu.edu.ua/index/elektronnij_arkhiv_institucijnij_repozitarij_snu_im_v_dalja/0-381

Львівська область 
Фото: Jorge Láscar

Львівська область 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  —  https://sci.ldubgd.edu.ua/

Львівський державний університет внутрішніх справ   —  https://dspace.lvduvs.edu.ua/

Львівський державний університет фізичної культури —  http://repository.ldufk.edu.ua/

Львівський національний аграрний університет —  http://repository.lnau.edu.ua/

Національний університет «Львівська політехніка»  — http://oai.org.ua/index.php/browse/index/13

Український католицький університет  —  http://er.ucu.edu.ua

Миколаївська область 
Фото: Mr.Rosewater

Миколаївська область 

Миколаївський національний аграрний університет — http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського — http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова — http://eir.nuos.edu.ua/

Чорноморський національний університет імені Петра Могили — http://dspace.chmnu.edu.ua/

Одеська область 
Фото: Alex Levitsky&Dmitry Shamatazhi

Одеська область 

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку  —  https://biblio.suitt.edu.ua/

Ізмаїльський державний гуманітарний університет  —  http://dspace.idgu.edu.ua/xmlui/

Національний університет «Одеська політехніка»  —    http://dspace.opu.ua/jspui/

Національний університет «Одеська юридична академія» —  http://dspace.onua.edu.ua

Одеська державна академія будівництва та архітектури  —  http://mx.ogasa.org.ua/

Одеський державний аграрний університет  —  http://lib.osau.edu.ua/jspui/

Одеський державний екологічний університет  —  http://eprints.library.odeku.edu.ua/

Одеський державний університет внутрішніх справ  —  http://dspace.oduvs.edu.ua

Одеський національний економічний університет   — http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/home.jsp?locale=uk

Одеський національний медичний університет  —  http://repo.odmu.edu.ua/xmlui/

Одеський національний технологічний університет  —  https://card-file.ontu.edu.ua

Одеський національний університет імені  І. І. Мечникова   — http://dspace.onu.edu.ua:8080

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського   — http://dspace.pdpu.edu.ua/

Полтавська область 
Фото: Максим Бондаревский

Полтавська область 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка  — http://reposit.nupp.edu.ua/

Полтавський державний аграрний університет  —  http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/

Полтавський державний медичний університет  — http://repository.pdmu.edu.ua/

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка —
http://dspace.pnpu.edu.ua/

Полтавський університет економіки і торгівлі   —  http://dspace.puet.edu.ua/?locale=uk

Рівненська область
Фото: Taivo

Рівненська область

Національний університет водного господарства та природокористування   — https://ep3.nuwm.edu.ua/

Національний університет «Острозька академія» —  http://eprints.oa.edu.ua

Сумська область 
Фото: Polina Sumy

Сумська область 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка   — https://repository.sspu.edu.ua/

Сумський державний університет  —  https://essuir.sumdu.edu.ua/

Сумський національний аграрний університет  http://repo.snau.edu.ua/

Тернопільська область 
Фото: Buran – Buran

Тернопільська область 

Західноукраїнський національний університет — http://dspace.wunu.edu.ua/

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України   — https://repository.tdmu.edu.ua/

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка   — http://dspace.tnpu.edu.ua/

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя   — http://elartu.tntu.edu.ua

Харківська область
Фото: Iona

Харківська область

Державний біотехнологічний університет  — https://repo.btu.kharkov.ua

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»  —  http://dspace.library.khai.edu

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» —  http://repository.kpi.kharkov.ua/

Національний університет цивільного захисту України   — http://repositsc.nuczu.edu.ua/?locale=uk

Національний фармацевтичний університет  —  https://dspace.nuph.edu.ua/

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого  —  http://dspace.nlu.edu.ua

Українська інженерно-педагогічна академія  —  http://repo.uipa.edu.ua/jspui

Український державний університет залізничного транспорту  —  http://lib.kart.edu.ua/

Харківська гуманітарно-педагогічна академія  Харківської обласної ради   — http://repository.khpa.edu.ua:8080/jspui/

Харківська державна академія культури   — http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»  — http://dspace.nua.kharkov.ua

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця   — http://repository.hneu.edu.ua

Харківський національний медичний університет  —  http://repo.knmu.edu.ua/

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди   — http://dspace.hnpu.edu.ua/

Харківський національний університет внутрішніх справ  —  http://dspace.univd.edu.ua/xmlui

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна   — http://dspace.univer.kharkov.ua/?locale=uk

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова   —https://eprints.kname.edu.ua/

Харківський національний університет радіоелектроніки   — http://openarchive.nure.ua

Херсонська область 
Фото: Семен Воловник

Херсонська область 

Херсонський державний аграрно-економічний університет – https://dspace.ksaeu.kherson.ua

Херсонський державний університет   — http://ekhsuir.kspu.edu/

Херсонський національний технічний університет — https://eir.kntu.net.ua/jspui/

Хмельницька область 
Фото: Zysko serhii

Хмельницька область 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка   — http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/

Хмельницький національний університет   —  http://elar.khnu.km.ua/jspui/

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова   — https://irlykhuml.univer.km.ua/home

Черкаська область 
Фото: Вальдимар

Черкаська область 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини   — http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/

Уманський національний університет садівництва  —  http://lib.udau.edu.ua

Черкаський державний технологічний університет  —  https://er.chdtu.edu.ua/

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького   — http://eprints.cdu.edu.ua/

Чернівецька область 
Фото: Palladinus

Чернівецька область 

Буковинський державний медичний університет   — http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui, http://dspace.bsmu.edu.ua/

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  — https://archer.chnu.edu.ua/

Чернігівська область 
Фото: Nomad0212

Чернігівська область 

Національний університет «Чернігівська політехніка»  —  http://ir.stu.cn.ua/

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя  —  http://lib.ndu.edu.ua/dspace

м. Київ 
Фото: Navigator334

м. Київ 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — https://ir.kneu.edu.ua/

Київський національний лінгвістичний університет  —  http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/

Київський національний університет будівництва і архітектури   — http://repositary.knuba.edu.ua/

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка   — https://ir.library.knu.ua/knurepo/

Київський національний університет технологій та дизайну  —  http://er.knutd.com.ua

Київський університет імені Бориса Грінченка  —  https://elibrary.kubg.edu.ua/

Національна академія внутрішніх справ  —  https://www.naiau.kiev.ua/news/baza-danih-elektronnij-repozitarij-nacionalnoyi-akademiyi-vnutrishnih-sprav.html

Національна академія статистики, обліку та аудиту — http://194.44.12.92:8080/jspui/

Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика — http://ir.nuozu.edu.ua:8080/jspui/

Національний авіаційний університет — https://er.nau.edu.ua/

Національний медичний університет Імені О. О. Богомольця  — http://ir.librarynmu.com/

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова   — http://enpuir.npu.edu.ua/?locale=uk_UA&locale-attribute=uk_UA

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — https://ela.kpi.ua/

Національний університет «Києво-Могилянська академія» —  http://ekmair.ukma.edu.ua

Національний університет біоресурсів і природокористування України  — http://dglib.nubip.edu.ua

Національний університет фізичного виховання і спорту України  — http://www.uni-sport.edu.ua/node/2509

Національний університет харчових технологій — https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/

Університет менеджменту освіти  —  http://umo.edu.ua/scientific-library/depozitary

РЕПОЗИТАРІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана  — http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_arhiv_kneu/ Київський національний лінгвістичний університет — http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/ Київський національний університет будівництва і архітектури  — http://repositary.knuba.edu.ua/ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка  — https://ir.library.knu.ua/knurepo/ Київський національний університет технологій та дизайну — http://er.knutd.com.ua Київський університет імені Бориса Грінченка — http://elibrary.kubg.edu.ua Національна академія внутрішніх справ — https://www.naiau.kiev.ua/news/baza-danih-elektronnij-repozitarij-nacionalnoyi-akademiyi-vnutrishnih-sprav.html Національна академія статистики, обліку та аудиту  — http://nasoa.edu.ua/biblioteka/instytutsijnyj-repozytarij-nasoa-zareyestrovano-roarmap/ Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика  — https://nmapo.edu.ua/d/potochna-diialnist/instytutsiinyi-repozytarii#InstRe Національний авіаційний університет — http://er.nau.edu.ua Національний медичний університет Імені О. О. Богомольця — http://ir.librarynmu.com/  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  — http://enpuir.npu.edu.ua/?locale=uk_UA&locale-attribute=uk_UA Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — http://ela.kpi.ua Національний університет «Києво-Могилянська академія» — http://ekmair.ukma.edu.ua Національний університет біоресурсів і природокористування України — http://dglib.nubip.edu.ua Національний університет фізичного виховання і спорту України — http://www.uni-sport.edu.ua/node/2509 Національний університет харчових технологій — http://dspace.nuft.edu.ua/jspui Університет менеджменту освіти — http://umo.edu.ua/scientific-library/depozitary
Фото: Artemka

Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України   — http://elibrary.ivinas.gov.ua/

Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія»  — http://www.nao.nikolaev.ua/library/paperU.php

Національна академія педагогічних наук України  —  http://lib.iitta.gov.ua

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Національної академії наук  — України  http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib

Національна наукова медична бібліотека України МОЗ   — http://emed.library.gov.ua/jspui/

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України — https://cryo.net.ua/xmlui/

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ ДЛЯ НАВЧАННЯ

Дія. Цифрова освітаДія. Цифрова освіта — https://osvita.diia.gov.ua

Платформа для розвитку цифрової грамотності та широкого кола компетенцій, самовдосконалення, навчання й ефективного розвитку в рамках обраних освітніх траєкторій. Реалізована Мінцифрою,  студією онлайн-освіти EdEra разом із крупними міжнародними компаніями.

PrometheusPrometheus — https://prometheus.org.ua

Платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проект безкоштовної освіти в Україні, місія якого полягає у створенні найкращих та широкодоступних курсів від провідних викладачів, університетів та організацій, підтримка впровадження технологій змішаного навчання.

EdEraEdEra — https://www.ed-era.com

Платформа онлайн-освіти, на якій представлені онлайн-курси, інтерактивні підручники, освітні проекти та моделі інтеграції сучасних освітніх рішень у традиційний навчальний процес.

Відкритий Університет Майдану /ВУМВідкритий Університет Майдану /ВУМ — https://vumonline.ua

Освітня ініціатива, покликана сприяти розвитку громадянського суспільства в Україні, яка допомагає користувачам зробити перший крок у самоосвіті. Тематика навчальних курсів пов`язана з персональним розвитком, підприємництвом, розбудовою відкритого суспільства.

Освітній хаб міста КиєваОсвітній хаб міста Києва — https://eduhub.in.ua

Соціальний інноваційний проєкт Київської міської державної адміністрації, орієнтований на підтримку та системну реалізацію концепції «навчання протягом життя /life long learning», який надає можливість безкоштовного набуття та покращення «м’яких навичок /soft skills».

ImpactoriumImpactorium — https://impactorium.org/uk/

Платформа онлайн освіти, призначена для проактивного інформування про цілі сталого розвитку, сприяння їх впровадженню на особистому, професійному та національному рівнях, утвердження принципів корпоративної соціальної відповідальності, створення умов для удосконалення навичок майбутнього.  Особливість платформи у тому, що вона пропонує короткі майстер-класи, тренінги, семінари, дискусії, мікронавчання, імітаційні ігри, трансляцію конференцій та форумів з проблематики сталого розвитку.

ЗАРУБІЖНІ МУЗЕЇ ОНЛАЙН

Пінакотека Брера (Мілан)Пінакотека Брера (Мілан) — https://pinacotecabrera.org/

Галерея Уффіті (Флоренція)Галерея Уффіті (Флоренція) — https://www.uffizi.it/en

Музеї Ватикану (Рим)Музеї Ватикану (Рим) — http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html#lnav_explore

Археологічний музей Афін Археологічний музей Афін — https://www.namuseum.gr/en/collections/

Музей Прадо (Мадрид)Музей Прадо (Мадрид) — https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

Музей Лувр (Париж)Музей Лувр (Париж) — https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

Британський музей (Лондон)Британський музей (Лондон) — https://www.britishmuseum.org/collection

Національна галерея мистецтв (Вашингтон)Національна галерея мистецтв (Вашингтон) — https://www.nga.gov/

Колекція GOOGLE ARTS & CULTURE (Google Cultural Institute)Колекція GOOGLE ARTS & CULTURE (Google Cultural Institute) — https://artsandculture.google.com/

Музей Сальвадора ДаліМузей Сальвадора Далі — https://www.salvador-dali.org/en/museums/

Смітсонівський музей американського мистецтва (Вашингтон)Смітсонівський музей американського мистецтва (Вашингтон) — https://www.si.edu/exhibitions/online

Метрополітен-музей (Нью-Йорк)Метрополітен-музей (Нью-Йорк) — https://www.metmuseum.org

Музей сучасного мистецтва (Нью-Йорк)Музей сучасного мистецтва (Нью-Йорк) — https://www.moma.org

Музей Гуггенхейма (Нью-Йорк)Музей Гуггенхейма (Нью-Йорк) — https://www.guggenheim.org

Оновлено: 2024-05-06