ДОСЛІДНИКАМ ПОТРІБНА ПІДТРИМКА

ДОСЛІДНИКАМ ПОТРІБНА ПІДТРИМКА

Sorry, this entry is only available in Українська. На сайті Times Higher Education опублікована стаття Лісін Сіту «Дослідникам потрібна підтримка, щоб змінити світ – ось як її надати».

Sorry, this entry is only available in Українська.

На сайті Times Higher Education опублікована стаття Лісін Сіту «Дослідникам потрібна підтримка, щоб змінити світ – ось як її надати».

У ній зазначається, що наукові дослідження сприяють прогресу знань і технологій, що призводить до інноваційних технологій і рішень, які сприяють економічному зростанню, допомагають розвитку суспільства та покращують якість життя людей. Для проведення проривних досліджень Гонконзький політехнічний університет здійснює спеціальні заходи підтримки та відповідного перерозподілу ресурсів, які дозволяють науковцям повністю зосередитися на своїй роботі. Зокрема, для посилення дослідницьких ініціатив, на переконання Лісін, необхідно об’єднати ресурси та засоби таким чином, щоб створити комфортне дослідницьке середовище, мати у своєму розпорядженні відповідні кошти для фінансування, бути уважними до потреб дослідників і своєчасно працювати з ризиками та викликами. У цих рамках співпраця та партнерство з зовнішніми інституціями, галузями промисловості та урядовими установами підсилюють підтрмуючий вплив, сприяють обміну знаннями та ресурсами. Крім того, залучення студентів допомагає надати їм цінний досвід для навчання та подальшого працевлаштування, допомагає їм розвинути навички вирішення проблем і готує їх до майбутньої кар’єри.

Детальніше: http://surl.li/untul, http://surl.li/unxgu

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини

2024-06-17
Share
ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІЇ ОГЛЯД ЦИТУВАНЬ В SCOPUS

ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІЇ ОГЛЯД ЦИТУВАНЬ В SCOPUS

Sorry, this entry is only available in Українська. Компанія Elsevier  повідомляє про зміни, які відбулись у міжнародній наукометричній базі Scopus.

Sorry, this entry is only available in Українська.

Компанія Elsevier  повідомляє про зміни, які відбулись у міжнародній наукометричній базі Scopus.

Головні з них стосуються функції роботи з цитатами й забезпечують як покращення досвіду користувачів, так і підвищення якості аналізу даних, їх продуктивності та надійності. Нова сторінка огляду цитувань містить більш повні дані; має покращену візуалізацію результатів; збільшений поріг інформації (ліміт до 10 тис. документів для перегляду тенденцій цитування для набору документів або 15 авторів); удосконалений набір елементів керування інтерактивною таблицею та графіками.  

Детальніше: http://surl.li/unscm, https://dntb.gov.ua/news/citation-scopus

Фото: Elsevier

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини

2024-06-17
Share
КОНКУРС ДЛЯ ЗВО НА ОТРИМАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

КОНКУРС ДЛЯ ЗВО НА ОТРИМАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Sorry, this entry is only available in Українська. Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на отримання закладами фахової передвищої та вищої освіти, що належать до сфери управління МОН, бюджетних коштів на 2024 рік.

Sorry, this entry is only available in Українська.

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на отримання закладами фахової передвищої та вищої освіти, що належать до сфери управління МОН, бюджетних коштів на 2024 рік.

Йдеться про фінансування за бюджетною програмою 2201140 «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти». Відповідно до чинного порядку бюджетні кошти спрямовуються на здійснення невідкладних аварійно-відбудовних та ремонтних робіт; реалізацію проєктів, пов’язаних з будівництвом захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховища/протирадіаційного укриття, призначених для укриття учасників освітнього процесу закладів фахової передвищої та вищої освіти; здійснення заходів, пов’язаних з приведенням підвальних та/або цокольних приміщень закладів освіти у стан, придатний до використання їх як найпростіших укриттів; здійснення заходів, спрямованих на дотримання вимог пожежної безпеки у закладах освіти; забезпечення закладів освіти технічними засобами оповіщення та інформування; придбання генераторів, електрогенераторних установок, трансформаторів, систем безперебійного електроживлення, акумуляторів, іншої електричної апаратури, пристроїв для фільтрування або очищення води, іншого обладнання довгострокового користування для безперебійного тепло-, водо-, електро- і газопостачання; здійснення заходів з енергоефективності; розбудову мережі та відновлення гуртожитків; виготовлення проєктної документації для виконання робіт.  Перевага у фінансуванні буде надаватись роботам і заходам, завершення виконання та здійснення яких відбудеться до кінця поточного року.

Детальніше:  http://surl.li/unqgh, http://surl.li/unseb, http://surl.li/unsek

Фото: МОН

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ГрантиМіжнароднаПідтримка #НРАТ_Освітянам_новини

2024-06-17
Share
ОЕСР: ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ, ДАНІ ТА КОНКУРЕНЦІЯ

ОЕСР: ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ, ДАНІ ТА КОНКУРЕНЦІЯ

Sorry, this entry is only available in Українська. Організація економічного співробітництва та розвитку опублікувала  звіт «Штучний інтелект, дані та конкуренція» із серії «Документи OECD зі штучного інтелекту».

Sorry, this entry is only available in Українська.

Організація економічного співробітництва та розвитку опублікувала  звіт «Штучний інтелект, дані та конкуренція» із серії «Документи OECD зі штучного інтелекту».

Наголошується, що новітні розробки у галузі генеративного штучного інтелекту принесли йому світову популярність. Незважаючи на те, що ця технологія наразі стрімко розвивається, вже тепер очевидно, що вона несе певні ризики в частині впливу на конкурентоспроможність. Слід звернути увагу на зв’язки у ланцюжку створення генеративного ШІ, вплив на існуючі ринки, потенціал появи перешкод для доступу до ключових вхідних даних, проблеми якості даних і забезпечення обчислювальних потужностей, вплив на ринки праці, загрози приватності і праву інтелектуальної власності, поширення дезінформації тощо. У документі розглядаються розробки у сфері ГШІ, які також можуть позитивно вплинути на ринки й залишати їх конкурентоспроможними. Експерти зосередили свою увагу на базових моделях навчання, «тонкому» налаштуванні та розгортанні ШІ; вказують на факти  вжиття політичних заходів для моніторингу розвитку ринку (адаптація старих або розроблення нових нормативно-правових актів щодо ШІ на основі Закону ЄС «Про штучний інтелект»; запровадження у юридичну практику принципів сприяння інноваціям і довірі до ШІ).

Детальніше: http://surl.li/unlep, http://surl.li/unmur, https://doi.org/10.1787/e7e88884-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD #НРАТ_ШтучнийІнтелект

2024-06-17
Share
ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ КЕРІВНИКИ ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ

ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ КЕРІВНИКИ ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ

На сайті Times Higher Education опублікована тематична добірка статей, написаних керівниками провідних університетів світу.

На сайті Times Higher Education опублікована тематична добірка статей, написаних керівниками провідних університетів світу.

Вони пропонують свій погляд на нагальні проблеми вищої освіти, шляхи їх вирішення та стратегічні завдання, організацію процесу упровадження змін.  Ресурс містить вісімдесят сім статей,  які охоплюють широкий спектр питань щодо використання інструментів штучного інтелекту у гуманітарних науках; формування нової системи освіти, спрямованої у майбутнє; пошук партнерів для підтримки сталого розвитку; сприяння міждисциплінарності освіти і наукових досліджень; матеріальну та організаційну підтримку студентів; управління злиттям університетів; створення успішних філій кампусів; створення університету світового рівня для надання наукової і технологічної освіти; запровадження нової системи оцінювання науковців; упровадження концепції навчання впродовж життя.

Детальніше: http://surl.li/umgih

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_новини

2024-06-14
Share
UNIVERSITY IMPACT RANKINGS 2024

UNIVERSITY IMPACT RANKINGS 2024

Британська рейтингова агенція Times Higher Education презентувала результати щорічного глобального рейтингу закладів вищої освіти University Impact Rankings 2024.

Британська рейтингова агенція Times Higher Education презентувала результати щорічного глобального рейтингу закладів вищої освіти University Impact Rankings 2024.

Мета цього рейтингу полягає в узагальненні практичних результатів діяльності вищої освіти у напрямку досягнення цілей сталого розвитку ООН (ЦСР). Експерти оцінили представленість у стратегіях розвитку університетів світу ЦСР та їхні досягнення у виконанні відповідних завдань і зробили висновок, що університети переважно демонструють відданість вирішенню найактуальніших світових викликів, зокрема – щодо екологічної стійкості, соціальної інтеграції, економічного зростання та партнерства. Для побудови University Impact Rankings було проаналізовано наукові дослідження у галузі ЦСР на основі даних Elsevier, виконання соціально орієнтованих програм, вплив на управління ресурсами 2152 університетів зі 125 країн. Серед 42 українських університетів, включених до рейтингу, найкращі показники мають Сумський державний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Міжрегіональна Академія управління персоналом, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Харківська гуманітарно-педагогічна академія.

Детальніше: http://surl.li/umftp, http://surl.li/umftw

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ЦСР_SDG #НРАТ_Освітянам_КращіПрактики #НРАТ_Освітянам_новини

2024-06-14
Share
СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ВІД ЦЕНТРУ МЄРОШЕВСЬКОГО

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ВІД ЦЕНТРУ МЄРОШЕВСЬКОГО

Польський Центр Мєрошевського оголосив про старт відбору на участь у стипендіальній програмі «Досліджуйте в Україні».

Польський Центр Мєрошевського оголосив про старт відбору на участь у стипендіальній програмі «Досліджуйте в Україні».

Програма має на меті надавати дієву підтримку українським науковцям, які здійснюють дослідження у галузі гуманітарних дисциплін  – історії, культури, соціальних наук та обрали для себе тематику, що дозволяє поглибити розуміння польсько-українських взаємин та сучасних викликів східноєвропейського регіону. Пріоритетними напрямками досліджень є вивчення взаємного впливу і взаємодії польської та української політичної думки й історіографії; культурної співпраці Польщі та України після 1991 року; інтеграції з Європейським Союзом; внеску Польщі у розвиток міжнародного права. Стипендія у розмірі 1,2 тис. злотих призначається терміном на чотири місяці тим, хто пройшов конкурсний відбір. Заявку на участь у конкурсі можна подати до 30 червня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/ulgjd, http://surl.li/ulgjm

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ГрантиМіжнароднаПідтримка #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини

2024-06-14
Share
СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ ВІД В’ЄТНАМСЬКОГО УРЯДУ

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ ВІД В’ЄТНАМСЬКОГО УРЯДУ

Уряд Соціалістичної Республіки В’єтнам відповідно до Угоди з Урядом України про співробітництво у галузі освіти оголосив конкурс на отримання стипендій для навчання і наукового стажування.

Уряд Соціалістичної Республіки В’єтнам відповідно до Угоди з Урядом України про співробітництво у галузі освіти оголосив конкурс на отримання стипендій для навчання і наукового стажування.

Йдеться про 25 стипендій для здобуття вищої освіти за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр»; 10 стипендій для навчання в аспірантурі та 5 стипендій для здійснення наукового стажування. Стипендії покривають витрати на навчання і проживання студентів у В’єтнамі. Оскільки навчання проводиться в’єтнамською мовою, бажаючі можуть пройти однорічний курс попередньої мовної підготовки. Заявку на участь у конкурсі можна подати до 21 червня 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/umdsc, http://surl.li/umdsi

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ГрантиМіжнароднаПідтримка #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини

2024-06-14
Share
ОЕСР: МОДЕРНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ОЕСР: МОДЕРНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Організація економічного співробітництва та розвитку опублікувала  звіт «Модернізація доступу до соціального захисту: стратегії, технології та розвиток даних у країнах ОЕСР».

Організація економічного співробітництва та розвитку опублікувала  звіт «Модернізація доступу до соціального захисту: стратегії, технології та розвиток даних у країнах ОЕСР».

Наголошується, що незважаючи на наявність передових систем соціального захисту, країни ОЕСР все ще стикаються з проблемами у визначенні, реєстрації та наданні послуг усім тим, хто їх потребує. Навіть якщо програми добре розроблені та фінансуються належним чином, громіздкі процеси реєстрації й проблеми з наданням пільг можуть бути перешкодою для повноцінного використання наявних соціальних програм. Розвиток цифрових технологій і даних може значною мірою допомогти зробити соціальний захист більш доступним і максимально ефективним. У звіті надано огляд урядових стратегій країн-членів ОЕСР щодо виявлення осіб і груп, які потребують соціального захисту і підтримки, практики збору та зв’язування даних (потенційних) бенефіціарів з різних адміністративних джерел та за результатами опитування, застосування аналітики даних і запровадження новітніх технологій для покращення реалізації програм, повного охоплення людей, які потребують підтримки.

Детальніше: http://surl.li/ulzun, http://surl.li/ulzxz, https://doi.org/10.1787/af31746d-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD

2024-06-14
Share
ОПИТУВАННЯ ЩОДО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТИХ ДАНИХ

ОПИТУВАННЯ ЩОДО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТИХ ДАНИХ

Міністерство цифрової трансформації запрошує усіх охочих взяти участь в опитуванні щодо досвіду використання відкритих даних.

Міністерство цифрової трансформації запрошує усіх охочих взяти участь в опитуванні щодо досвіду використання відкритих даних.

Це необхідно для побудови у подальшому системного діалогу між розпорядниками й користувачами відкритих даних в Україні. Анкета містить питання щодо наборів відкритих даних, які цікавлять користувачів і є для них пріоритетними; оцінювання доступності та якості даних; пропозицій щодо покращання роботи порталу відкритих даних та зацікавлених осіб, співпраця з якими зробить відкриті дані ще більш доступними, дозволить максимально ефективно їх використовувати на благо суспільства. Зокрема, від респондентів очікують пояснення щодо мети їх роботи з даними, основних наборів даних, з якими вони зазвичай працюють та які їм потрібні, але ще не представлені на порталі data.gov.ua, стосовно використання ними АРІ, якості роботи порталу, своєчасності оновлення даних та вичерпності пояснень щодо них. Окремим блоком анкети представлені запитання щодо зацікавленості у роботі комунікаційної платформи Data+, покликаної  об’єднати представників державних органів, бізнесу та громадськості.

Детальніше: http://surl.li/ukoha, http://surl.li/ukodf, http://surl.li/ukocn

Фото: Мінцифри

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ВідкритіДані #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини

2024-06-13
Share