КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ІМЕНІ ВИДАТНИХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ

КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ІМЕНІ ВИДАТНИХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ

Sorry, this entry is only available in Українська. Національна академія наук України оголосила конкурс 2024 року на здобуття премій видатних учених України.

Sorry, this entry is only available in Українська.

Національна академія наук України оголосила конкурс 2024 року на здобуття премій видатних учених України.

Йдеться про премії імені О.І.Ахієзера (у галузі теоретичної фізики та фізики плазми), О.О.Богомольця (фізіологія та патофізіологія), О.І.Бродського (теорія хімічної будови, кінетики і реакційної здатності), В.Є.Лашкарьова (фізика напівпровідників та напівпровідникового приладобудування), В.М.Глушкова (кібернетика, загальна теорія обчислювальних машин і систем), О.М.Динника (механіка і машинобудування), М.М.Доброхотова (металургія та матеріалознавство), Д.К.Заболотного (мікробіологія, вірусологія, епідеміологія), А.Ю.Кримського (сходознавство), А.Ф.Прихотько (лазерна фізика, оптика та кристалографія), Є.К.Лазаренка (мінералогія, кристалографія і петрографія); Ю.О.Митропольського (теорія диференціальних рівнянь, динамічних систем та нелінійних  коливань), М.В.Остроградського (математика та математичні проблеми механіки та фізики), О.О.Потебні (мовознавство, філософія, мова та народна творчість), К.Д.Синельникова (ядерна фізика), В.І.Трефілова (фізика міцності і пластичності матеріалів), М.І.Туган-Барановського (економіка); М.Г.Холодного (ботаніка, фізіологія та екологія рослин), В.М.Хрущова (електроенергетика та електротехніка), Д.Ф.Чеботарьова (геронтологія та геріатрії), Ф.І.Шміта (мистецтвознавство і культурологія), Є.П.Федорова (теоретична та прикладна астрономія), М.К.Янгеля (прикладна і технічна механіка та ракетно-космічна техніка), Ф.Г.Яновського (терапія, клінічна бактеріологія та імунологія). Взяти участь у конкурсі можуть дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їх постійної роботи; окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України; колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії роботу (наукові праці мають бути опубліковані  не раніше, ніж за 6 місяців до висунення претендентів та не більше, ніж за 5 років). Заявку на участь у конкурсі можна подати до 1 листопада 2024 року.

Детальніше: http://surl.li/tsuzs

Фото: НАНУ

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини 

2024-05-17
Share
КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ

КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ

Sorry, this entry is only available in Українська. На сайті Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) опубліковано посібник «Керівні принципи регулювання цифрових платформ: багатосторонній підхід до забезпечення свободи вираження думок і доступу до інформації».

Sorry, this entry is only available in Українська.

На сайті Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) опубліковано посібник «Керівні принципи регулювання цифрових платформ: багатосторонній підхід до забезпечення свободи вираження думок і доступу до інформації».

У ньому наголошується, що захист свободи вираження думок і права на доступ до інформації й протидії дезінформації вимагає системного комплексного підходу за участю багатьох сторін. «Керівні принципи…» містять пояснення щодо обов’язків, відповідальності й ролі держав, цифрових платформ, міжурядових організацій, громадянського суспільства, засобів масової інформації, наукових кіл, технічного співтовариства та інших зацікавлених сторін у справі створення середовища, в основу якого покладена свобода вираження поглядів і доступ до інформації. Документ є результатом глобальних консультацій, в рамках яких отримано понад 10 тис. коментарів зі 134 країн світу.

Детальніше: http://surl.li/tsftv

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ЮНЕСКО  #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини

2024-05-17
Share
ОЕСР: ЕКСПЕРИМЕНТИ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ

ОЕСР: ЕКСПЕРИМЕНТИ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ

Sorry, this entry is only available in Українська. Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Експерименти у сфері регулювання: гнучке просування вперед» із серії «Керівні документи ОЕСР з державного управління».

Sorry, this entry is only available in Українська.

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Експерименти у сфері регулювання: гнучке просування вперед» із серії «Керівні документи ОЕСР з державного управління».

У ньому йдеться про те, що тестування нових продуктів, послуг або регуляторних підходів, тобто  експерименти з регулювання є надзвичайно цінними.  На цьому наголошують Рекомендації ОЕСР щодо гнучкого регуляторного управління для використання інновацій, видані у 2021 році. За умови належного використання та у поєднанні з іншими підходами та забезпеченням регуляторного співробітництва, регуляторні експерименти можуть покращити адаптивне навчання, узгодженість політики та доказову базу для регуляторної діяльності, упровадження та адаптації відповідних заходів, що призведе до більш ефективної та результативної державної політики у цій сфері. Документ допомагає урядовим інституціям конструктивно експериментувати у сфері регулювання. У ньому представлені ключові концепції, надане визначення та описані складові елементи експериментування, його чинники, вимоги до ефективного управління.

Детальніше: http://surl.li/sshvi, http://surl.li/sshvn, https://doi.org/10.1787/f193910c-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD

2024-05-17
Share
КОЖЕН ДОСЛІДНИК МАЄ ЗНАТИ ПРО СИНТЕЗ ДОКАЗІВ

КОЖЕН ДОСЛІДНИК МАЄ ЗНАТИ ПРО СИНТЕЗ ДОКАЗІВ

На сайті Times Higher Education опублікована стаття Алессіо Беллато «Чому кожен студент (і дослідник) повинен знати про синтез доказів». 

На сайті Times Higher Education опублікована стаття Алессіо Беллато «Чому кожен студент (і дослідник) повинен знати про синтез доказів». 

У ній йдеться про те, що здатність збирати, узагальнювати та аналізувати дані особливо важлива для студентів і дослідників у сферах медицини та охорони здоров’я (включаючи психологію), оскільки робота у цих сферах безпосередньо впливає на життя та благополуччя багатьох людей. Автор пояснює, що таке «синтез доказів» та як цьому навчитись. Він зазначає, що в епоху, коли фейкові новини, фотографії та відео, створені штучним інтелектом, наповнюють цифровий світ, здатність розпізнавати, що є дійсними та надійними доказами (а що ними не є), – стає все більш важливою. Студенти та дослідники повинні вміти аналізувати дані з багатьох джерел, узагальнюючи докази, щоб дійти до коректних адекватних обґрунтованих і підтверджених висновків й надалі використовувати їх у своїй роботі. Синтез доказів являє собою процес систематичного відбору, узагальнення та оцінювання даних з багатьох джерел. Він передбачає збір даних із минулих досліджень, щоб зробити висновки, оцінити (підтримати чи спростувати теорію), виявити прогалини у дослідженнях, які необхідно усунути, перш ніж можна буде зробити переконливі висновки. Синтез доказів може здійснюватися за допомогою системного або несистемного підходів, а зображення у ньому використовуються для узагальнення даних, щоб отримати більш широку картину та відповісти на запитання. Алессіо Беллато наголошує, що знання про синтез доказів надає переваги як студентам, так і викладачам, оскільки демонструє їх навички проведення якісних досліджень, розширяє можливість бути залученим до творчих колаборацій.

Детальніше: http://surl.li/truvk, http://surl.li/truvp

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ВідкритіДані #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини

2024-05-16
Share
TIMES HIGHER EDUCATION YOUNG UNIVERSITY RANKINGS 2024

TIMES HIGHER EDUCATION YOUNG UNIVERSITY RANKINGS 2024

Опубліковано рейтинг молодих університетів Times Higher Education Young University Rankings 2024. 

Опубліковано рейтинг молодих університетів Times Higher Education Young University Rankings 2024. 

Він охоплює найкращі університети світу, засновані не більше, як 50 років тому. Визначення найкращих базується на тих самих показниках ефективності, що й флагманський рейтинг THE World University Rankings, але вагові коефіцієнти для «новачків» скориговані у бік зниження ваги чиннику «репутація». Університети оцінюються за їх основними місіями – викладанням, дослідженнями, передачею знань і міжнародною співпрацею. Цьогорічний рейтинг охоплює 673 університети. У числі кращих українських закладів вищої освіти знаходяться Сумський державний університет, Університет Григорія Сковороди у Переяславі, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», Університет Короля Данила.

Детальніше: http://surl.li/trpyd, http://surl.li/trpzg

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_Освітянам_КращіПрактики

2024-05-16
Share
ОЕСР: ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД У ГАЛУЗІ ЯКІСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ОЕСР: ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД У ГАЛУЗІ ЯКІСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила «Збірник передового досвіду у галузі якісної інфраструктури 2024: підвищення стійкості до стихійних лих».

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила «Збірник передового досвіду у галузі якісної інфраструктури 2024: підвищення стійкості до стихійних лих».

У ньому зазначається, що у період гострої кліматичної кризи, непередбачуваних погодних умов і дедалі більш частими стихійними лихами, забезпечення стійкості інфраструктури має першорядне значення. Експерти розглядають способи підвищення потенціалу урядів щодо запобігання, реагування на стихійні лиха та відновлення після них, що дозволить мінімізувати негативний вплив на інфраструктурні активи та операції. Дані, співробітництво й технології вони називають рушійними силами підвищення стійкості, а фінансові ресурси, технічні навички та нормативно-правову базу – ключовими чинниками. У збірнику описано сім принципів забезпечення стійкості інфраструктури, що випливають з досвіду реалізації інфраструктурних проєктів у США, Японії, Індії, Індонезії, Колумбії, Мозамбіку, Гані. Йдеться про використання підходу життєвого циклу проектів (від планування та проектування до експлуатації та обслуговування); поєднання інтересів шляхом співпраці між зацікавленими сторонами для забезпечення колективних дій щодо стійкості; проведення комплексної оцінки ризиків для виявлення вразливих місць; прогнозування та оцінювання наслідків стихійних лих для ефективного управління та прийняття зважених рішень; інвестування у розвиток потенціалу та управління знаннями, щоб надати людям та інституціям навички та інформацію, необхідні для планування, впровадження й експлуатації стійкої інфраструктури; проводьте стратегічне профілактичне обслуговування, щоб збільшити термін служби інфраструктурних активів і забезпечити стійкість; застосування передових технологій та інновацій для підвищення стійкості інфраструктури і адаптації до мінливих умов навколишнього середовища.

Детальніше: http://surl.li/sqrgz, http://surl.li/sqrxa, https://doi.org/10.1787/54d26e88-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD

2024-05-16
Share
ДОПОМОЖІТЬ ПЕДАГОГАМ ПОКРАЩИТИ ОЦІНЮВАННЯ

ДОПОМОЖІТЬ ПЕДАГОГАМ ПОКРАЩИТИ ОЦІНЮВАННЯ

На сайті Times Higher Education опублікована стаття Метью Кортні «Дайте педагогам навички, щоб перенести оцінювання у майбутнє».

На сайті Times Higher Education опублікована стаття Метью Кортні «Дайте педагогам навички, щоб перенести оцінювання у майбутнє».

У ній автор говорить про те, як можна використовувати найсучасніші інструменти оцінювання, зокрема – у дисциплінах STEM. Наразі попит на надійні системи оцінювання надзвичайно високий, у т.ч на знання класичної теорії тестів (CTT) і теорії відповіді на завдання (IRT). CTT є традиційною статистичною системою, що покладена в основу традиційного тестування студентів (оцінювання загальної якості підготовки), тоді як IRT – більш сучасна статистична структура (моніторинг прогресу). Також викладачі використовують практичні приклади, групову роботу, візуалізацію, багаторівневе моделювання. Для інтеграції в освітній курс сучасних інструментів оцінювання потрібно, на думку Метью, по-перше, визначити його структуру; по-друге, посилити залучення студентів до процесу навчання; по-третє, використовувати візуалізацію для роботи зі складними концепціями; по-четверте, запровадити моделювання Rasch; по-п’яте, розглядати суспільні наслідки.

Детальніше: http://surl.li/tqzbv, http://surl.li/tqzcg

Фото: pixabay.com

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_новини

2024-05-15
Share
ЦИФРОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОСТІ

ЦИФРОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОСТІ

Презентовано сервіс «Доступно!», який надає людям з інвалідністю, особам літнього віку та іншим маломобільним групам населення можливість пошуку найближчих безбар’єрних локацій.

Презентовано сервіс «Доступно!», який надає людям з інвалідністю, особам літнього віку та іншим маломобільним групам населення можливість пошуку найближчих безбар’єрних локацій.

Для цього команда сервісу проаналізувала відкриті дані понад 5 тисяч об’єктів (відомості реєстру ЦНАПів на порталі «Дія», інформацію онлайн-ресурсів місцевої влади, об’єктів міського простору Києва, Тернополя, Вінниці, Рівного, Дніпра, Хмельницького, Чернівців згідно мапи ГО «ЛУН Місто»). Розробники – громадські організації «Український центр суспільних даних» та «Доступно.UA за участі ГО ЛУН.Місто». Фінансову підтримку надав проєкт TAPAS «Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах» і Фонд «Східна Європа», організаційну – Міністерство цифрової трансформації України.

Детальніше: http://surl.li/tqxca, http://www.viber.com/uadostupnobot, https://t.me/uadostupnobot

Фото: Мінцифра

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Інклюзивність #НРАТ_ВідкритіДані

2024-05-15
Share
ПИТАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ПРОЕКТАХ З ШІ

ПИТАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ПРОЕКТАХ З ШІ

На сторінці блогу Міжнародного центру академічної доброчесності опублікована стаття Рози Марії Моралес Валери «Вирішити питання академічної доброчесності у практичних проектах з використанням штучного інтелекту». 

На сторінці блогу Міжнародного центру академічної доброчесності опублікована стаття Рози Марії Моралес Валери «Вирішити питання академічної доброчесності у практичних проектах з використанням штучного інтелекту». 

У ній автор пояснює, як можна інтегрувати інструменти штучного інтелекту у студентські проекти, не поступаючись при цьому принципам академічної доброчесності. В якості прикладу пропонується урок з економетрики для студентів, що навчаються економіці в Університеті Монтеррея: здобувачам освіти пропонується вправа для вирішення практичних проблем з прогнозного моделювання. В якості інструменту дослідження використовується ШІ (пошук інформації, урізноманітнення підходів та вмісту тощо), але студенти мають зберігати критичне мислення, перевіряти інформацію на надійність, покращувати навички пошуку джерел інформації, осмислено ставитись до літературних оглядів, згенерованих ШІ та обговорювати отримані результати в групах.

Детальніше: http://surl.li/tqyow, http://surl.li/tqyev

Фото: ІСАІ

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_АкадемДоброчесність_новини #НРАТ_ШтучнийІнтелект #НРАТ_Освітянам_новини

2024-05-15
Share
ОЕСР: ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

ОЕСР: ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Оподаткування заробітної плати 2024: податки через призму доходу» із серії «Оподаткування заробітної плати».

Організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт «Оподаткування заробітної плати 2024: податки через призму доходу» із серії «Оподаткування заробітної плати».

У цій щорічній публікації представлена детальна інформація про податки, що сплачуються із заробітної плати у країнах ОЕСР. Цьогоріч основну увагу приділено податковим стимулам для тих, хто отримує другий дохід; отриманню працівниками грошової допомоги; відрахуванням на соціальне забезпечення, що сплачуються працівниками і роботодавцями. Показано, як відповідні податки, відрахування та пільги визначаються у кожній країні ОЕСР та як вони впливають на доходи домогосподарств. Наведені результати кількісного міжкраїнного порівняння витрат на робочу силу; пільг для самотніх осіб і сімей з різним рівнем доходів; податкового навантаження; середніх ставок податку на витрати на робочу силу для восьми типів домогосподарств як частини валового доходу до та після грошових допомог, а також та граничних ефективних ставок податку як частки збільшення валового доходу або витрат на робочу силу.

Детальніше: http://surl.li/tqmuw, http://surl.li/tqmxf, https://doi.org/10.1787/dbcbac85-en

Фото: скріншот

#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_OECD

2024-05-15
Share