ШПАК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

ШПАК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

(12.05.1949 - 29.06.2011)

Відомий український вчений у галузі фізики твердого тіла, фізичного матеріалознавства, наукові праці якого стосуються фізики й технології металевих та неметалевих матеріалів, дослідження електронних властивостей і атомної будови твердих тіл, рентгенівської фотоелектронної спектроскопії, нанотехнологій. Розробив фізико-хімічні основи нового наукового напрямку — кластерного матеріалознавства. Доктор фізико-математичних наук, професор, перший віце-президент та головний учений секретар Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (1995).

Біографія: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000015328

Публікації, нагороди, наукова школа: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ParticipationCompetitions/Pages/default.aspx?PersonID=0000015328

Інформація на порталі НБУВ: ID: 1474894; http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1474894

Наукові праці

АЛЕКСАНДРОВ БОРИС ГЕОРГІЙОВИЧ

АЛЕКСАНДРОВ БОРИС ГЕОРГІЙОВИЧ

(17.04.1958 - 04.12.2019)

Відомий український вчений, наукові праці якого присвячені біології та екології моря. Здійснив кількісну оцінку залежності біорізноманіття водних угруповань від ступеня евтрофування. Доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту морської біології НАН України.

Біографія: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000000112

Публікації, нагороди, наукова школа: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ParticipationCompetitions/Pages/default.aspx?PersonID=0000000112

Інформація на порталі НБУВ: ID: 0003364; http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0003364

Наукові праці у НРАТ

БАКАЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

БАКАЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(11.04.1927 - 28.11.2009)

Український учений-економіст, відомий науковець, праці якого присвячені економіці транспорту, алгоритмізації процесів планування і проектування транспортних систем. Завідувач відділу Інституту кібернетики НАН України (1965), завідувач відділу Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України (1997). Академік АН УРСР (1990).

Біографія: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000000491

Публікації, нагороди, наукова школа: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ParticipationCompetitions/Pages/default.aspx?PersonID=0000000491

Інформація на порталі НБУВ: ID: 1461941; http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1461941

Наукові праці

МОНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІВАНОВИЧ

МОНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІВАНОВИЧ

(02.04.1932 - 08.02.2016)

Український зоолог і еколог, наукові дослідження якого присвячені зоології безхребетних (систематика, фауністика, зоогеографія, екологія, порівняльна морфологія ракоподібних) та охороні тваринного світу.  Лауреат премії імені Д. К. Заболотного АН УРСР (1976), доктор біологічних наук (1989), професор (1995), академік Національної академії наук України (2003), лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2007) заслужений діяч науки і техніки України (2008).

Біографія: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000008978

Публікації, нагороди, наукова школа: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ParticipationCompetitions/Pages/default.aspx?PersonID=0000008978

Інформація на порталі НБУВ: ID: 1258727; http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258727

Наукові праці

БОГОЛЮБОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

БОГОЛЮБОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

(25.03.1911 - 02.11.2004)

Вчений у галузі історії математики й теорії механізмів. Доктор технічних наук (1966), професор (1972), член-кореспондент АН УРСР (1969). Закінчив Харків. університет (1936). В 1963—75 працював у Секторі історії природознавства і техніки Інституту історії АН УРСР, з 1975 — в Інституті математики НАН України, 1957—81 — також професор Київ. інженерно-будівельного інституту.

Біографія: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000001045

Публікації, нагороди, наукова школа: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ParticipationCompetitions/Pages/default.aspx?PersonID=0000001045

Інформація на порталі НБУВ: ID:1471421; http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1471421

Наукові праці

МУРАВЧЕНКО ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ

МУРАВЧЕНКО ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ

(18.03.1929 - 08.02.2010)

Видатний конструктор авіаційних двигунів і газотурбінних двигунів індустріального призначення. Брав участь у створенні понад 40 типів і модифікацій авіаційних і наземних газотурбінних двигунів, встановлених на літаках і вертольотах, зокрема на Як-42, Ан-72, Ан-74, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрія», Ан-140 та ін. Доктор технічних наук (1991), професор (1999), член-кореспондент НАН України (2003), керівник державного підприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро „Прогрес“ імені академіка О.Г. Івченка».

Біографія: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000009098

Публікації, нагороди, наукова школа: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ParticipationCompetitions/Pages/default.aspx?PersonID=0000009098

Наукові праці

МИХАЛЄВИЧ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

МИХАЛЄВИЧ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

(10.03.1930 - 16.12.1994)

Український вчений у галузі економічної кібернетики, що займався вивченням теорії оптимальних рішень і розробкою математичного апарату економічної кібернетики, розвинув метод послідовного аналізу варіантів і концепцію інформатизації суспільства. Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук СРСР (1984) і Національної академії наук України. Створив власну наукову школу.

Біографія: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000008799

Публікації, нагороди, наукова школа: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ParticipationCompetitions/Pages/default.aspx?PersonID=0000008799

Наукові праці

БОГОМОЛЕЦЬ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

БОГОМОЛЕЦЬ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(26.02.1911 - 01.05.1991)

Український патофізіолог, займався науковими дослідженнями у галузі трансплантації тканин, механізму переливання крові, застосування цитотоксинів, патогенезу променевої хвороби, історії науки. Член-кореспондент Академії Наук УРСР, заслужений діяч науки УРСР. Директор Інституту експериментальної біології та патології МОЗ УРСР (1946-1953), завідувач відділу Київ. НДІ фармакології і токсикології МОЗ УРСР (1953-1980), науковий консультант Інституту фізіології АН УРСР.

Біографія: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000001048

Нагороди: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ParticipationCompetitions/Pages/default.aspx?PersonID=0000001048

Наукові праці

ЧУРЮМОВ КЛИМ ІВАНОВИЧ

ЧУРЮМОВ КЛИМ ІВАНОВИЧ

(19.02.1937 - 15.10.2016)

Радянський та український астроном, першовідкривач комет 67P/Чурюмова - Герасименко (1969) та C/1986 N1/Чурюмова - Солодовнікова (1986). Займався дослідженнями у галузі фізики комет та астероїдів, космогонії. Член-кореспондент Національної академії наук України, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, директор Київського планетарію, головний редактор астрономічного науково-популярного журналу "Наше Небо" (2006-2009), президент Українського товариства любителів астрономії. Популяризатор науки, дитячий письменник.

Біографія: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000014840

Публікації, нагороди, наукова школа: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ParticipationCompetitions/Pages/default.aspx?PersonID=0000014840

Наукові праці

КОРЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

КОРЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

(18.02.1890 - 25.07.1984)

Український радянський юрист-міжнародник, спеціаліст у галузі міжнародного публічного та приватного права, загальної історії держави та права, академік АН УРСР (з 1948). Займався дослідженням всесвітньої історії держави і права, міжнародного публічного і приватного права. У статусі члена і першого заступника голови Комісії з прав людини ООН брав участь у розробці проекту Загальної декларації прав людини.

Біографія: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000006290

Публікації, нагороди, наукова школа: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/ParticipationCompetitions/Pages/default.aspx?PersonID=0000006290

Інформація на порталі НБУВ: ID: 1465419;  http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1465419

Наукові праці