Національний репозитарій — загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти.

Основною метою Національного    репозитарію є сприяння розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності.

Національний    репозитарій складається з центрального    репозитарію, що підтримується розпорядником Національного  репозитарію, і локальних репозитаріїв, що підтримуються інституціональними учасниками.

Розпорядник Національного репозитарію — юридична особа, яка безпосередньо забезпечує функціонування національного    репозитарію відповідно до Положення та Регламенту НРАТ.

Інституціональні учасники — юридичні особи, зокрема, вищі навчальні заклади, наукові установи, наукові видавництва, організації, бібліотеки, що подають академічні тексти Національному    репозитарію.

До Національного    репозитарію включаються всі академічні тексти незалежно від дати їх створення та оприлюднення у визначеному регламентом порядку.

Академічний текст    — авторський твір наукового, науково-технічного та    навчального характеру у формі дисертації, кваліфікаційної випускної роботи, наукового видання, наукової статті, звіту у сфері наукової і науково-технічної діяльності, депонованої наукової роботи, підручника, навчального посібника, інших    науково- та навчально-методичних праць.

Розпорядник Національного    репозитарію формує реєстр академічних текстів, який є відкритим та містить бібліографічні відомості про академічні тексти, що включені до центрального та локальних    репозитаріїв, а також оприлюднені в електронній або паперовій формі.

Для систематизації академічних текстів Національного    репозитарію використовуються бібліографічні відомості та описи, передбачені законодавством.

Академічні тексти, що зберігаються у Національному    репозитарії, є об’єктами авторського права та охороняються відповідно до законодавства.

Національний репозитарій надає відкритий доступ користувачам до інформації, що в ньому міститься, зокрема до реєстру академічних текстів, академічних текстів в електронній формі та інших пов’язаних з ними даних, розміщених на умовах відкритого доступу, через офіційний веб-портал Національного репозитарію, що має доменне ім’я nrat.gov.ua.

Мовами Національного репозитарію, які використовуються для його інтерфейсу, є українська та англійська.

Ресурси Національного репозитарію є допоміжним засобом для перевірки академічних текстів на наявність збігів текстових (літерних і цифрових символів) та графічних фрагментів і проведення експертизи на плагіат, у тому числі – академічний.

У своїй діяльності Національний    репозитарій може відповідно до законодавства здійснювати інформаційну інтеграцію з іншими базами даних, зокрема ресурсами відкритих даних України та інших держав, базами центральних органів виконавчої влади.

Оновлено: 2024-03-25