Нормативними докуменами передбачено, що з Національним репозитарієм можуть працювати різні категорії зацікавлених осіб, зокрема – «відвідувачі» та «користувачі».

Відвідувачі та користувачі під час роботи з Національним репозитарієм використовують телекомунікаційні мережі загального користування або спеціальні телекомунікаційні мережі.

Відвідувачі Національного репозитарію  – фізичні особи, які за допомогою офіційного веб-порталу Національного репозитарію отримують відкритий доступ до реєстру академічних текстів, а також академічних текстів в електронній формі та пов’язаних з ними даних, розміщених на умовах відкритого доступу, і можливість користування інформацією без проходження процедури реєстрації (авторизації).

Відвідувачі Національного репозитарію:

отримують відкритий доступ до загальної інформації про Національний репозитарій, інструктивних матеріалів та інших загальних відомостей (умови роботи, структура і наповнення, статистика щодо ресурсів репозитарію, кількості відвідувачів і користувачів, дані щодо звернень до академічних текстів, інформація про інституціональних учасників і офіційних партнерів тощо);

мають відкритий та безоплатний доступ до реєстру представлених у Національному репозитарії академічних текстів, а також до розміщених на умовах відкритого доступу академічних текстів в електронній формі з можливостями ознайомлення з ними та збереження їх на електронних приладах/носіях (скачування);

можуть здійснювати пошук академічних текстів та інших пов’язаних з ними даних, формувати за індивідуально обраними критеріями список академічних текстів, що зберігаються у Національному репозитарії, уточнювати його, сортувати і зберігати на електронних приладах/носіях;

можуть ознайомлюватись із набором запитань і відповідей, сформованих за результатами спілкування з відвідувачами та користувачами Національного репозитарію, контактувати зі службою технічної підтримки Національного репозитарію.

Користувачі Національного репозитарію  – фізичні особи, що пройшли процедуру реєстрації у Національному репозитарії, яка підтверджує погодження з установленими правилами та Регламентом на офіційному вебпорталі НРАТ. 

Користувачі Національного репозитарію додатково до можливостей, доступних для відвідувачів (перелік наведений вище), отримують:

можливість збереження академічних текстів в електронній формі у персональному електронному кабінеті;

можливість збереження результату простого та деталізованого пошуку академічних текстів у персональному електронному кабінеті;

індивідуальне інформування відповідно до оформленої безоплатної підписки щодо оновлення/надходження академічних текстів;

доступ до додаткових функціональних можливостей Національного репозитарію у вигляді спеціально розроблених аналітичних та інших інструментів роботи з академічними текстами та іншими пов’язаними з ними даними;

можливість здійснення перевірки на наявність збігів текстових (літерних і цифрових символів) та графічних фрагментів;

доступ до інших послуг відповідно до законодавства.

 

Інструкція відвідувача Національного репозитарію академічних текстів

1. Інструкція відвідувача Національного репозитарію академічних текстів (далі – Інструкція)  складена відповідно до «Положення про національний репозитарій академічних текстів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 №541 та «Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2018 № 707 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2018 за № 858/32310).

2. Терміни в Інструкції вживаються у наступному значенні:

Національний репозитарій академічних тестів – загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти (далі – Національний репозитарій або НРАТ);

академічний текст — авторський твір наукового, науково-технічного та навчального характеру у формі дисертації, кваліфікаційної випускної роботи, наукового видання, наукової статті, звіту у сфері наукової і науково-технічної діяльності, депонованої наукової роботи, підручника, навчального посібника, інших науково- та навчально-методичних праць;

відвідувачі Національного репозитарію академічних текстів (далі – відвідувачі) – фізичні особи, які за допомогою офіційного веб-порталу Національного репозитарію отримують відкритий доступ до реєстру академічних текстів і можливість користування інформацією без проходження процедури реєстрації (авторизації).

3. Відвідувачі та інші особи під час роботи з Національним репозитарієм використовують телекомунікаційні мережі загального користування або спеціальні телекомунікаційні мережі.

4. Відвідувачі:

 • отримують відкритий доступ до загальної інформації про Національний репозитарій, інструктивних матеріалів та інших загальних відомостей (умови роботи, структура і наповнення, статистика щодо ресурсів репозитарію, кількості відвідувачів і користувачів, дані щодо звернень до академічних текстів, інформація про інституціональних учасників і офіційних партнерів тощо);
 • отримують відкритий доступ до реєстру академічних текстів, представлених у Національному репозитарії;
 • можуть здійснювати пошук академічних текстів та інших пов’язаних з ними даних, формувати за індивідуально обраними критеріями список академічних текстів, що зберігаються у Національному репозитарії, уточнювати його, сортувати і зберігати на електронних приладах/носіях;
 • можуть ознайомлюватись із набором запитань і відповідей, сформованих за результатами спілкування з відвідувачами та користувачами Національного репозитарію, контактувати зі службою технічної підтримки Національного репозитарію.

Інструкція користувача Національного репозитарію академічних текстів

1. Інструкція користувача Національного репозитарію академічних текстів (далі – Інструкція) складена відповідно до «Положення про національний репозитарій академічних текстів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 №541 та «Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2018 № 707  (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2018 за № 858/32310).

2. Терміни в Інструкції вживаються у наступному значенні:

Національний репозитарій академічних текстів – загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти (далі – Національний репозитарій або НРАТ);

академічний текст — авторський твір наукового, науково-технічного та навчального характеру у формі дисертації, кваліфікаційної випускної роботи, наукового видання, наукової статті, звіту у сфері наукової і науково-технічної діяльності, депонованої наукової роботи, підручника, навчального посібника, інших науково- та навчально-методичних праць;

користувачі Національного репозитарію академічних текстів (далі – користувачі) – юридичні та фізичні особи, що пройшли процедуру реєстрації (авторизації).

3. Користувачі проходять процедуру реєстрації у Національному репозитарії, яка підтверджує погодження з установленими правилами та Регламентом роботи Національного репозитарію академічних текстів.

4. Національний репозитарій надає відкритий доступ користувачам до інформації, що в ньому міститься, зокрема до реєстру академічних текстів, а також їх електронних версій та інших пов’язаних з ними даних, розміщених на умовах відкритого доступу, через офіційний веб-портал Національного репозитарію, що має доменне ім’я nrat.gov.ua.

5. Користувачі та інші особи під час роботи з Національним репозитарієм використовують телекомунікаційні мережі загального користування або спеціальні телекомунікаційні мережі.

6. Користувачі НРАТ:

 • отримують відкритий доступ до загальної інформації про Національний репозитарій, інструктивних матеріалів та інших загальних відомостей (умови роботи, структура і наповнення, статистика щодо ресурсів репозитарію, кількості відвідувачів і користувачів, дані щодо звернень до академічних текстів, інформація про інституціональних учасників і офіційних партнерів тощо);
 • отримують відкритий доступ до реєстру академічних текстів, представлених у Національному репозитарії;
 • можуть здійснювати пошук академічних текстів та інших пов’язаних з ними даних, формувати за індивідуально обраними критеріями список академічних текстів, що зберігаються у Національному репозитарії, уточнювати його, сортувати і зберігати на електронних приладах/носіях, без обмежень або з урахуванням обмежень, встановлених за рішенням власника НРАТ – Міністерства освіти і науки;
 • можуть ознайомлюватись із набором запитань і відповідей, сформованих за результатами спілкування з відвідувачами та користувачами Національного репозитарію, контактувати зі службою технічної підтримки Національного репозитарію, у 2019-2020 рр. через електронну форму зворотного зв’язку, представлену на головній сторінці офіційного веб-порталу НРАТ;
 • отримують відкритий доступ до електронних версій академічних текстів, можливість ознайомлення з ними, збереження їх на електронних приладах/носіях та у персональному електронному кабінеті, розширений функціонал електронного кабінету користувача буде доступний у другому кварталі 2020 року;
 • мають можливість проведення деталізованого пошуку академічних текстів за додатково визначеним набором ознак/критеріїв і збереження його результатів на електронних приладах/носіях та у персональному електронному кабінеті, розширений функціонал електронного кабінету користувача буде доступний у другому кварталі 2020 року;
 • отримують індивідуальне інформування відповідно до оформленої безоплатної підписки щодо оновлення/надходження академічних текстів, вказана функція буде доступна у другому  кварталі 2020 року;
 • отримують доступ до додаткових функціональних можливостей Національного репозитарію у вигляді спеціально розроблених аналітичних та інших інструментів роботи з академічними текстами та іншими пов’язаними з ними даними, починаючи з грудня 2020 року;
 • мають можливість здійснення перевірки на наявність збігів текстових (літерних і цифрових символів) та графічних фрагментів, починаючи з грудня 2020 року;
 • отримують доступ до інших послуг відповідно до законодавства.

Оновлено: 2024-03-28