СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ ВІД В’ЄТНАМСЬКОГО УРЯДУ

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ ВІД В’ЄТНАМСЬКОГО УРЯДУ

Уряд Соціалістичної Республіки В’єтнам відповідно до Угоди про співробітництво в галузі освіти, укладеної з урядом України, надає українським студентам стипендії на 2023-2024 навчальний рік.

Уряд Соціалістичної Республіки В’єтнам відповідно до Угоди про співробітництво в галузі освіти, укладеної з урядом України, надає українським студентам стипендії на 2023-2024 навчальний рік.
Пропонується 25 стипендій для здобуття вищої освіти за освітніми рівнями «бакалавр» та/або «магістр» у закладах вищої освіти за філологічними, природничими і технічними спеціальностями; 10 стипендій для навчання в аспірантурі та 5 стипендій для наукового стажування. Умови конкурсу представлені на сайті Міністерства освіти і науки України. Заявку на навчання можна подати до 15 червня 2023 року.
Фото: investinsouthvietnam.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_ГрантиМіжнароднаПідтримка
2023-06-02
ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ

ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Erasmus Student Network опублікувала звіт про результати дослідження, проведеного найбільшим у Європі проєктом ESNsurvey XIV, який виконується під керівництвом студентів та присвячений мобільності Еразмус+ та міжнародному обміну студентами.

Erasmus Student Network опублікувала звіт про результати дослідження, проведеного найбільшим у Європі проєктом ESNsurvey XIV, який виконується під керівництвом студентів та присвячений мобільності Еразмус+ та міжнародному обміну студентами.
Проєкт було розпочато у 2005 році як ключовий інструмент моніторингу розвитку Програми ЄС Еразмус+ та вивчення академічної мобільності в цілому. Звіт містить огляд досвіду та проблем студенства щодо академічної мобільності, а також рекомендації для національних органів влади, профільних європейських інституцій та закладів вищої освіти. Авторами звіту проаналізовано понад 10 тис. відповідей респондентів, отриманих під час спеціального опитування 2021 року для відслідковування мобільності. В основу дослідження покладено обміни, що відбуваються у сфері вищої освіти у рамках Еразмус+ відповідно до зобов’язань Хартії Еразмуса, а також дотримання університетами рамок якості.
Фото: ESNsurvey
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Освітянам_новини
2023-06-02
БАГАТОНАЦІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА OECD-UNSD

БАГАТОНАЦІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА OECD-UNSD

На сайті Організації економічного співробітництва та розвитку у розділі «Статстика» доступна інформаційна платформа OECD-UNSD з даними щодо багатонаціональних підприємств.

На сайті Організації економічного співробітництва та розвитку у розділі «Статстика» доступна інформаційна платформа OECD-UNSD з даними щодо багатонаціональних підприємств.
Платформа покликана забезпечити повноцінні відомості про структуру та діяльність багатонаціональних компаній в світі. Вона містить два основних реєстри: глобальний реєстр топ-500 (керівництво, дочірні компанії, місцезнаходження, структура власності) та цифровий реєстр веб-присутності (список підключених веб-сайтів, їх важливість відповідно до кількості відвідувачів та рейтингу сторінок). Платформа охоплює виключно загальнодоступну інформацію, отриману з використанням передових методів обробки даних і внаслідок цього є унікальним джерелом інформації про багатонаціональні компанії. Це важливий ресурс, присвячений підприємствам, які опинилися в авангарді змін у світовій економіці. Розуміння структури та поведінки багатонаціональних компаній має важливе значення для глобальної статистики, оскільки полегшує аналіз впливу глобалізації на виробничо-збутові ланцюжки, забезпечує прозорість даних та опосередковано підтримує зусилля по забезпеченню сплати багатонаціональними компаніями справедливої частини податків саме там, де вони працюють.
Детальніше: https://is.gd/Ea8JLG
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини
2023-06-02
КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ЩОРІЧНОЇ ПРЕМІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ЩОРІЧНОЇ ПРЕМІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.
Премія заснована урядовим рішенням 1 серпня 2012 року для відзначення особливих досягнень у розробленні та впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції. На здобуття премії можуть претендувати роботи з доведеною практичною цінністю результатів, а також які мають та перспективу упровадження у господарську діяльність підприємств, окремих галузей промисловості та/або національної економіки в цілому, створення робочих місць у високотехнологічних галузях, які відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності. При оцінюванні поданих на конкурс заявок буде враховуватись кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном та використані у роботі, кількість укладених у процесі виконання роботи ліцензійних угод на використання об’єктів права інтелектуальної власності та ноу-хау. Заявку на участь у конкурсі можна подати до 1 жовтня 2023 року.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_Інноваторам_новини
2023-06-02
ГРАНТИ НА ЛІТНЮ ШКОЛУ

ГРАНТИ НА ЛІТНЮ ШКОЛУ

З 29 серпня по 2 вересня 2023 року відбудеться літня школа Міжнародної дослідницької інфраструктури екстремального світла (ELI ERIC, Чехія).

З 29 серпня по 2 вересня 2023 року відбудеться літня школа Міжнародної дослідницької інфраструктури екстремального світла (ELI ERIC, Чехія).
Захід покликаний долучити молодих вчених до обговорення досліджень у галузі фізики, хімії, матеріалознавства питань генерації та застосування інтенсивних лазерних імпульсів і джерел частинок і випромінювання, керованих лазером. Під час навчання планується розглянути високопотужні лазери надкоротких імпульсів; генерацію когерентних і некогерентних рентгенівських імпульсів за допомогою короткоімпульсних лазерів; надшвидкісні методи візуалізації надкороткими рентгенівськими імпульсами; лазерне прискорення частинок та застосування у протонній терапії; лазери високої інтенсивності у ядерній фізиці; взаємодію лазерного випромінювання з конденсованим середовищем; фемтонауку; генерацію аттосекундних лазерних імпульсів. Окрім проведення лекцій та практичних занять, передбачена постерна сесія з конкурсом серед учасників. Українці, які бажають взяти участь у Літній школі, можуть претендувати на гранти, які покриють дорожні витрати, проживання, харчування та реєстраційний внесок. Заявку на участь можна подати до 20 серпня.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_ГрантиМіжнароднаПідтримка
2023-06-01
РОБОЧА ГРУПА ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ

РОБОЧА ГРУПА ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ

Європейський центр цифрової освіти оголосив конкурс на участь у робочій групі, яка працюватиме з вересня 2023 року по січень 2024 року.

Європейський центр цифрової освіти оголосив конкурс на участь у робочій групі, яка працюватиме з вересня 2023 року по січень 2024 року.
Її діяльність буде зосереджена на онлайн-освіті для забезпеченні «зеленого переходу» у контексті відповідної рекомендації Ради ЄС 2022 року. Планується систематизувати труднощі, з якими стикаються ключові учасники освіти при адаптації до змін у сфері сталого розвитку та визначити їх вплив на вирішення проблем амбівалентності у контексті «споживання технологій». До співпраці запрошуються професіонали з усіх галузей знань та секторів освіти, спеціалісти з формування політики, навчання на робочому місці, використання освітніх технологій, представники приватного сектору. Вони мають обізнані у проблематиці сталого розвитку та цифрової освіти; розуміти питання зв’язку між стійкістю та використанням технологій; представити власні ідеї. Заявку можна подати до 27 червня 2023 року.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини
2023-06-01
МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ CHATGPT

МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ CHATGPT

На сайті Times Higher Education опублікована стаття Адріана Дж.

На сайті Times Higher Education опублікована стаття Адріана Дж.
Волбенка «Швидка розробка як академічна навичка: модель ефективної взаємодії із ChatGPT». У ній наголошується, що збір інформації від штучного інтелекту вимагає нового рівня навичок пошуку, який включає створення ефективних підказок, а також критичну навігацію та оцінку результатів. Незважаючи на активні дебати щодо доцільності використання штучного інтелекту у системі вищої освіти та оцінювання, вже зараз зрозуміло, що він буде використовуватись студентами незалежно від встановлених заборон й запровадження надійної ідентифікації спеціальними детекторами академічної доброчесності. Отже, нам потрібно змінити перестороги та почати розглядати використання штучного інтелекту як нову академічну навичку. Адже чат-боти ШІ, такі як ChatGPT, від початку задумувалися як помічники у системі пошуку інформації. Є усталена практика навчання студентів ефективним пошуково-дослідницьким навичкам, яка включає ефективний пошук у каталозі бібліотеки, пошук у базі даних, пошук за ключовими словами та використання логічних операторів, а коли літературу знайдено – розгортання методів skimming та сканування, таких як SQ3R, для пошуку корисної інформації. Наразі необхідно удосконалити модель ефективної роботи з інформацією для перетворення основних принципів швидкого проектування в академічну навичку. Адріан Дж. Волбенк пропонує модель ТАР (Topic, Action, Parameters /Тема, Дія, Параметри). Крок перший – ретельне визначення теми для найбільш точних та релевантних результатів (тема має бути сформульована точно та лаконічно, детально та конкретно, з урахуванням контексту). Крок другий – визначення мети та ролі для дії чи активності («написати резюме основних аргументів» або «діяти як учасник дебатів/філософ» дозволить спрямувати бота відповідно до вашого пріоритету). Третій крок – вказати додаткові деталі або обмеження, щоб уточнити відповідь (довжина відповіді, посилання, пояснення чи висновки). Без цього результати будуть надто розпливчастими чи узагальненими, щоб відповідати академічному стандарту вищої освіти, крім того, вони можуть створити когнітивне перевантаження надмірною сторонньою, недоречною чи ненадійною інформацією. Але відповідне навчання студентів та плекання у них критичного мислення дозволять використовувати ШІ в цілому та ChatGPT як зручний інструмент роботи з інформацією.
Фото: pixabay.com
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ШтучнийІнтелект #НРАТ_Освітянам_новини
2023-06-01
OECD: ДАНІ BATIS ОЕСР-СОТ

OECD: ДАНІ BATIS ОЕСР-СОТ

На сторінці блогу Організації економічного співробітництва та розвитку опубліковано матеріал «Розшифровка глобальної торгівлі послугами: потужність набору даних BaTIS ОЕСР-СОТ», підготовлений співробітниками управління статистики та даних Андресом Фіаллосом та Антонелло Лібераторе.

На сторінці блогу Організації економічного співробітництва та розвитку опубліковано матеріал «Розшифровка глобальної торгівлі послугами: потужність набору даних BaTIS ОЕСР-СОТ», підготовлений співробітниками управління статистики та даних Андресом Фіаллосом та Антонелло Лібераторе.
У ньому наголошується, що аналіз моделей міжнародної торгівлі послугами може бути складним завданням. Не всі країни публікують інформацію про торговельні відносини зі своїми партнерами, крім того доволі часто те, про що звітує країна, не збігається з даними, які наводять її торговельні партнери. Набір даних ОЕСР-СОТ про збалансовану торгівлю послугами (BaTIS) вирішує обидві ці проблеми та надає користувачам повний і узгоджений набір даних про торгівлю послугами. ОЕСР та СОТ у 2017 році розробили глобальний набір даних повної та узгодженої статистики двосторонньої торгівлі послугами за основними категоріями послуг, – BaTIS. Наразі він охоплює понад 200 звітів, що охоплюють 12 основних категорій послуг за період з 2005 року. У нинішній публікації представлені результати дослідження щодо місця країн-членів ОЕСР у міжнародній торгівлі, а також сформованих починаючи з 2005 року тенденцій зростання цифрових послуг. Розглядаються питання недосконалості статистики двосторонньої торгівлі послугами, асиметрії даних, структури світової торгівлі послугами у розрізі країн (у т.ч. країн ОЕСР).
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини
2023-06-01
OPEN DATA.UNBROKEN

OPEN DATA.UNBROKEN

Програма-акселератор для проєктів, побудованих на основі відкритих даних «Open Data.

Програма-акселератор для проєктів, побудованих на основі відкритих даних «Open Data.
Unbroken», що реалізується 1991 Accelerator, SocialBoost разом із Міністерством цифрової трансформації України та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі, оголосила про прийом заявок від стартапів, бізнесів, громадських організації та індивідуальних авторів цифрових проєктів. Зазначені проєкти мають бути інноваційними, пропонувати новий продукт або забезпечувати удосконалення наявного та використовувати відкриті дані, визначені такими згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 835 від 26 квітня 2022 року. Вони повинні підвищувати прозорість та підзвітність державних інституцій, посилювати ефективність владних структур, поліпшувати якість державних послуг для громадян, допомагати вирішувати соціальні, екологічні, економічні проблеми. Максимальний термін реалізації проєкту не повинен перевищувати трьох місяців. Переможці отримають гранти у обсязі до 400 тис. грн на розроблення проєкту та зможуть долучитись до тримісячної менторської програми. Заявку на участь у конкурсі можна подати до 18 червня 2023 року.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_ Інноваторам_новини
2023-06-01
UNIVERSITY STARTUP WORLD CUP

UNIVERSITY STARTUP WORLD CUP

Український фонд стартапів спільно з Venture Cup за підтримки Міністерства освіти та науки України, YEP, Academ.

Український фонд стартапів спільно з Venture Cup за підтримки Міністерства освіти та науки України, YEP, Academ.
City, 1991 Accelerator, Inscience та Vacuum Deep Tech Acceleration оголосили про початок відбору українських студентських стартапів на участь в «University Startup World Cup». Захід покликаний об’єднати найкращі університетські стартапи з усього світу. Переможець отримає можливість презентувати свій проєкт у Venture Cup в Данії, взяти участь у міжнародному змаганні «Найкращий університетський стартап у світі» та у разі успіху взяти участь у буткемпі, отримати індивідуальні поради від провідних експертів індустрії, підготуватися до пітчингу. Згідно з визначеними критеріями відбору, старпап повинен мати у числі співзасновників принаймні одного афілійованого з університетом, знаходитись на ранній стадії та команду з розмовною англійською. Заявку на участь можна подати до 11 червня 2023 року.
Фото: скріншот
#НРАТ_Усі_новини #НРАТ_Науковцям_новини #НРАТ_Освітянам_новини #НРАТ_Інноваторам_новини
2023-06-01