Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII (чинний, редакція від 16.07.2020)

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 № 2782-XII (чинний, редакція від 03.07.2020)

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII (чинний, редакція від 14.08.2021)

Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997 № 540/97-ВР (чинний, редакція від 03.07.2020)

Закон України «Про видавничу справу» від 05.06.1997 № 318/97-ВР (чинний, редакція від 16.10.2020)

Закон України «Про обов’язковий примірник документів» від 09.04.1999 № 595-XIV (чинний, редакція від 16.10.2020)

Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII (чинний, від 02.12.2020)

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» (поточна редакція від 04.11.2015)

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» (чинний, редакція від 23.07.2020, втрата чинності відбудеться 31.01.2022)

 

Наказ Мінюсту від 21.02.2006 № 12/5 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності» (чинний, редакція від 27.10.2015, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.02.2006 за № 173/12047).

Наказ МОН від 28.12.2017 № 1714 «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року»

Наказ МОН від 15.01.2018 № 32 «Про Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» (чинний, у редакції від 16.02.2021) 

Наказ МОН від 11.08.2020 №1040 «Про організацію проведення моніторингу видань, включених до переліку наукових фахових видань України»

Наказ МОН від 18.11.2020  № 1437 «Про внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 лютого 2021 р. за №141/35763)

 

Лист МОН № 1/11-8399 від 24.11.2020 «Щодо включення наукових видань до бібліографічних баз даних»

 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»

ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках»

ДСТУ 3582:2013 (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила

ДСТУ 3814:2013 (ІSО 2108:2005, NEQ) Національний стандарт України. Інформація та документація. Видання міжнародна стандартна нумерація книг

ДСТУ 3017:2015 «Видання. Основні види. Терміни та визначення»

ДСТУ 3008:2015 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»

ДСТУ 8302:2015 «Бібліогафічне посилання. Загальні положення та правила складання»

Оновлено: 2023-05-24