Знайдено 83 документів
Юзик Ольга Протасіївна. Теоретичні та методичні засади підготовки вчителя інформатики у Польщі (друга половина ХХ – поч. ХХI ст.) : Доктор педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2022-12-28; . Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Рівне, 0523U100003.
Скорик Тамара Володимирівна. Теорія і практика професійної успішності майбутнього вчителя у закладах вищої освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : Доктор педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2021-05-05; . Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради. – Херсон, 0521U101320.
Човрій Софія Юліївна. Організаційно-педагогічні особливості системи підготовки вчителів у Закарпатті (кінець XVIII – 40-і роки ХХ століття) : Кандидат педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2021-05-14; . Мукачівський державний університет. – Мукачеве, 0421U101652.
Монько Роман Мирославович. Система підготовки майбутнього вчителя техніки та інформатики у Республіці Польща : Кандидат педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2021-03-25; . Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 0421U100649.
Пасічник Любов Володимирівна. Підготовка вчителів української мови і літератури в системі вищої педагогічної освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : Кандидат педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2021-01-27; . Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг, 0421U100197.
Волотівська Інна Іванівна. Розвиток змісту фахової підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) : Кандидат педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2020-06-23; . Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 0420U100674.
Криворотько-Тайфур Каміллія Сергіївна. Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Німеччини (друга пол. ХХ - поч. ХХІ ст.). : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2020-06-18; . Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – , 0420U000074.
Шевчук Микола Миколайович. Організаційно-педагогічні засади діяльності Полтавського вчительського інституту (1914-1941 рр.) : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2019-12-12; . Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – , 0419U001712.
Оніщук Ірина Ігорівна. Розвиток іншомовної освіти майбутніх вчителів гуманітарних спеціальностей у педагогічних університетах України (середина XX – початок XXI століття) : Кандидат педагогічних наук : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2019-06-25; . Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 0419U003091.
Тонконог Ірина Віталіївна. Підготовка вчителів у Полтавській губернії у ХІХ ст. - 1917 р : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2018-10-11; . Інституті педагогіки НАПН України. – , 0418U004002.
Знайдено 83 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02