Знайдено 6 документів
Кагановська Тетяна Євгеніївна. Податкові органи в системі суб’єктів податкових правовідносин : к.ю.н. : спец.. 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право : захищена 2000-10-23; . Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – , 0400U002893.
Керівник: Кагановська Тетяна Євгеніївна. Захист прав медичних працівників при здійсненні медичної діяльності. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. № 0308U003069
Керівник: Кагановська Тетяна Євгенівна. Розробка проекту Закону України "Про наукові громадські об'єднання". Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. № 0212U002055
Керівник: Кагановська Олена Марківна. Когнітивно-комунікативна парадигма синхронних та діахронних студій мови, тексту та дискурсу. Київський національний лінгвістичний університет. № 0212U002154
Кагановська Тетяна Євгеніївна. Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення державного управління в Україні : д.ю.н. : спец.. 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право : захищена 2012-05-18; . Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАНУ. – , 0512U000484.
Керівник: Кагановська Олена Марківна. Когнітивні й комунікативні студії мови, тексту і дискурсу в синхронії та діахронії. Київський національний лінгвістичний університет. № 0215U007044
Знайдено 6 документів
Поширити