Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Райчук Людмила Анатоліївна. Методичні рекомендації щодо оцінки можливості повернення радіоактивно забруднених земель Українського Полісся в сільськогосподарське виробництво. Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України. № 0222U004589
Ковтун Юлія Євгеніївна. Оптимізація взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі децентралізації. : Доктор філософії : спец.. 281 - Публічне управління та адміністрування : захищена 2022-08-19; . Національний університет "Одеська політехніка". – Одеса, 0822U100931.
Юрків Роман Олегович. Примусові ліцензії на об’єкти промислової власності за законодавством України та правом ЄС : Доктор філософії : спец.. 081 - Право. Право : захищена 2022-09-13; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 0822U100932.
Дубченко Володимир Сергійович. Обґрунтування та удосконалення лапароскопічної преперітонеальної герніопластики в хірургічному лікуванні вентральних гриж нижньої та середньої локалізації : Доктор філософії : спец.. 222 - Медицина : захищена 2022-09-09; . Дніпровський державний медичний університет. – Дніпро, 0822U100933.
Дисертація доктор філос.
Лека Юлія Вікторівна. "Мотив у кримінальному праві". : Доктор філософії : спец.. 081 - Право. Право : захищена 2022-09-09; . Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 0822U100930.
Горетько Тетяна В’ячеславівна. Професійна підготовка майбутніх менеджерів з інформаційних технологій в університетах Сполучених Штатів Америки : Доктор філософії : спец.. 011 - Освітні, педагогічні науки : захищена 2022-09-12; . Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України. – Київ, 0822U100929.
Бичковська Марія Євгенівна. Охорона прав інтелектуальної власності на незареєстровані дизайни в сфері індустрії моди. : Доктор філософії : спец.. 081 - Право. Право : захищена 2022-09-08; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 0822U100928.
Керівник: Попова Лілія Миколаївна. Адміністративно-правові засади контролю в сфері підприємницької діяльності. Харківський національний університет будівництва та архітектури. № 0222U004581
Керівник: Мінєєв Сергій Павлович. (№ 1846) Провести дослідження джерел метановиділення, погодити «Проекти ізольованого відводу метану з виробленого простору 867 лави пласта с8н та 1041 лави пласта с10в шахти «Західно-Донбаська» ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та розробити рекомендації по випуску вихідного струменя повітря з підготовчих вибоїв у свіжий струмінь повітря для ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» (шахти «Західно-Донбаська» та шахта «Самарська») ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України. № 0222U004579
Керівник: Мінєєв Сергій Павлович. (№ 1870) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Доповнення до проекту дегазації виїмкової дільниці 867-ї лави шахти «Західно-Донбаська» ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ТЕРНІВСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».. Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України. № 0222U004580
Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити