Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Мінєєв Сергій Павлович. (№ 1842) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити «Проекти дегазації виїмкових дільниць 503 лави пласта C5 та 1190 лави пласта C11 шахти ім. Героїв Космосу ВСП «ШУ ім. Героїв Космосу» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», згідно наданих матеріалів.. Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України. № 0222U004578
Філоненко Олександр Володимирович. Обґрунтування параметрів закладного масиву кар’єрних пустот на основі металургійних шлаків : Доктор філософії : спец.. 184 - Гірництво : захищена 2022-09-07; . Національний технічний університет "Дніпровська політехніка". – Дніпро, 0822U100927.
Керівник: Баркалов Олександр Олександрович. Система локалізації, класифікації та трекінгу об’єктів у режимі реального часу за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Донецький національний університет імені Василя Стуса. № 0222U004568
Керівник: Яровий Сергій Сергійович. Моніторинг саморозвитку екосистем Українського степового природного заповідника НАН України та проведення аналізу змін з розробкою системи заходів щодо охорони та збереження (Літопис природи).. Український степовий природний заповідник Національної академії наук України. № 0222U004570
Керівник: Левицький Сергій Миколайович. Розробка лазерного комплексу демонстратора високоточної зброї направленої дії. Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України. № 0222U004569
Керівник: Штеменко Олександр Васильович. Синтез сполук ренію з антиоксидантними і люмінесцентними властивостями та дослідження їхньої специфічної взаємодії з біологічними молекулами.. Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет". № 0222U004576
Керівник: Ловінська Людмила Геннадіївна. Облік і аналіз як функції управління державними підприємствами в умовах застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності. Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління". № 0222U004577
Керівник: Потапчук Євген Михайлович. Формування особистості як суб’єкта самотворення. Хмельницький національний університет. № 0222U004572
Керівник: Черняк Віктор Анатолійович. Вивчення інтегральних реакцій судин та їх окремих клітинних компонентів у відповідь на застосування терапевтичних екзосом з мезенхімальних клітин людини, у порівнянні з реакцією на ефект екзосом, що отримані з крові хворих при різних патологічних станах. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. № 0222U004575
Керівник: Биконя Олександр Сергійович. Розроблення організаційно-економічних механізмів формування та розвитку нової архітектури енергетичної системи України. Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України". № 0222U004571
Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити