Знайдено 352908 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Романчук Вікторія Олегівна. Журнал «УНІВЕРСУМ» у контексті українського державотворення: концептуальні засади, дискурси, прогностика (1993–2023 рр.). : Доктор філософії : спец.. 061 - Журналістика : захищена 2024-06-26; . Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 0824U002161.
Рантюк Іван Іванович. Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління проєктами у процесі неформальної освіти фахівців ІТ-компаній : Доктор філософії : спец.. 011 - Освітні, педагогічні науки : захищена 2024-06-20; . Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України. – Київ, 0824U002141.
Керівник: Сингаївська Ірина Валентинівна. Психологічні проблеми професійної підготовки та самореалізації фахівців різних галузей практики. Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". № 0224U031743
Приймак Вадим Анатолійович. Організаційно-правові засади запобігання корупції в органах військового управління : Доктор філософії : спец.. 081 - Право : захищена 2024-07-18; . Національний університет оборони України. – Київ, 0824U002159.
Керівник: Гупал Анатолій Михайлович, Горін Фелікс Миколайович. Розробити методи та алгоритми сценарного моделювання процесу організації, підготовки та проведення досліджень в екології та медицині.. Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України. № 0224U031749
Крайдашенко Олександр Олегович. Клініко-патогенетична роль системи протеази-антипротеази при коморбідному перебігу стенокардії напруги ішемічного ґенезу з хронічним обструктивним захворюванням легень та оптимізація лікування : Доктор філософії : спец.. 222 - Медицина : захищена 2024-06-18; . Запорізький державний медико-фармацевтичний університет. – Запоріжжя, 0824U002157.
Керівник: Войтенко Леся Іванівна. Дослідження зарубіжної літератури в системі літературознавчих шкіл.. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. № 0224U031746
Пантелеєнко Ольга Володимирівна. Лайм-бореліоз собак в Україні (еколого-епізоотичні особливості, молекулярно-генетична характеристика збудника та удосконалення діагностики) : Доктор філософії : спец.. 211 - Ветеринарна медицина : захищена 2024-06-20; . Білоцерківський національний аграрний університет. – Біла Церква, 0824U002153.
Керівник: Овчаренко Наталія Федорівна. Література пам’яті – пам’ять літератур. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. № 0224U031747
Рязанова Олена Дмитрівна. Диференційовані підходи до оптимізації профілактики та лікування неспецифічних вагінітів у жінок репродуктивного віку : Доктор філософії : спец.. 222 - Медицина : захищена 2024-06-17; . Запорізький державний медико-фармацевтичний університет. – Запоріжжя, 0824U002145.
Знайдено 352908 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит

Оновлено: 2024-06-14