Знайдено 338214 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Михайлов Віктор Миколайович. Система підвищення кваліфікації фахівців з питань цивільної безпеки у післядипломній освіті : Доктор педагогічних наук : спец.. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти : захищена 2022-11-15; . Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. – Київ, 0522U100108.
Керівник: Гелета Олег Леонтійович, Сурова Віра Миколаївна. Створення методики ідентифікації торгових марок декоративного каміння з родовищ України за допомогою віртуальних еталонів.. Державний гемологічний центр України. № 0221U000266
Гузенко Анастасія Олегівна. Стратегічний розвиток підприємства в умовах глобального конкурентного середовища економіки знань : Доктор філософії : спец.. 292 - Міжнародні економічні відносини : захищена 2022-11-09; . Донецький національний університет імені Василя Стуса. – Вінниця, 0822U100986.
Лаба Оксана Василівна. Розвиток електронного діловодства в Україні: 1991-2020 роки : Кандидат історичних наук : спец.. 27.00.02 - Документознавство, архівознавство : захищена 2022-11-03; . Український науково-дослідний інститут архівної справи і документознавства. – Київ, 0422U100171.
Білязе Олексій Сергійович. Забезпечення економічного розвитку національної економіки в умовах глобалізаційних змін : Кандидат економічних наук : спец.. 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством : захищена 2022-11-11; . Приватна установа "Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій". – Одеса, 0422U100172.
Войцеховська Ольга Олександрівна. Системний аналіз процесу реформування вищої технічної освіти за ідеологією дуальності : Доктор філософії : спец.. 124 - Системний аналіз : захищена 2022-11-11; . Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 0822U100985.
Керівник: Шаповалов Віктор Олександрович. Розроблення інноваційної 3D-технології вирощування монокристалічних тиглів із вольфраму.. Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України. № 0222U004856
Керівник: Гаран Ярослав Олександрович. Послуги з вимірювання параметрів високовольтної частини НДЕТУ ЕМ-01-2019. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". № 0222U004850
Пономаренко Оксана Василівна. Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок : Доктор філософії : спец.. 081 - Право. Право : захищена 2022-11-04; . Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 0822U100984.
Керівник: Омельчук Сергій Тихонович. Наукова експертиза реєстраційних матеріалів засобів серії "Outcast", призначених для боротьби з комахами. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. № 0222U004877
Знайдено 338214 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити