Знайдено 338214 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Аряєв Микола Леонидович. 609. Оптимізація ведення дітей з ендокринними та соматичними захворюваннями в системі первинної педіатричної допомоги на основі моніторінгу показників психофізичного розвитку, психоемоційного стану та якості життя. Одеський національний медичний університет. № 0222U004875
Куліш Вікторія Анатоліївна. Іноземне інвестування реіндустріалізації економіки України : Доктор філософії : спец.. 051 - Соціальні та поведінкові науки. Економіка : захищена 2022-08-30; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 0822U100983.
Керівник: Сибірний Андрій Андрійович. Дослідження механізмів пригнічення пухлинного росту шляхом обмеження вуглеводного живлення, гальмування гліколізу, глюконеогенезу та індукції голодування за аргініном. Інститут біології клітини Національної академії наук України. № 0222U004868
Керівник: Нагорний Євген Васильович. Розвиток концепції застосування цифрових технологій при управлінні перевезеннями пасажирів і вантажів та транспортно-експедиторської діяльності на регіональних та міжнародних транспортних ринках. Харківський національний автомобільно-дорожній університет. № 0222U004887
Керівник: Чабан Тетяна Володимирівна. Патогенетичне значення порушень у системі ПОЛ/АОС і цитокіновій мережі у хворих на вірусні інфекції та їх корекція. Одеський національний медичний університет. № 0222U004878
Керівник: Хворост Микола Васильович. Наукові основи сучасних електромехатронних комплексів і систем електротранспорту. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. № 0222U004846
Керівник: Соколов Віктор Миколайович. Оптимізація методів променевої діагностики онкологічної патології черевної порожнини, нові системні підходи з застосуванням дифузнозваженного зображення ( ДЗЗ). Одеський національний медичний університет. № 0222U004876
Керівник: Пазюра Наталія Валентинівна. Експериментальний курс для самопідготовки студентів (пілотів та авіадиспетчерів) до здачі екзамену на визначення рівня володіння авіаційною англійською мовою відповідно до рейтингової шкали ІКАО. Національний авіаційний університет. № 0222U004889
Кравченко Любов Андріївна. Стратегічне планування розвитку регіональної системи професійно-технічної освіти як інноваційний механізм державного управління : Кандидат наук з державного управління : спец.. 25.00.02 - Механізми державного управління : захищена 2022-11-10; . Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 0422U100169.
Керівник: Гладчук Ігор Зиновійович. Вдосконалення методів профілактики, діагностіки та лікування захворювань репродуктивної системи жінки із застосуванням новітніх медичних та молекулярно-генетичних технологій. Одеський національний медичний університет. № 0222U004854
Знайдено 338214 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити