Знайдено 349586 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Андрійчук Михайло Іванович. Моделювання та розвиток методів розрахунку раціонального функціонування конструкційних елементів і систем різного цільового призначення за комплексних навантажень. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук України. № 0224U002731
Карпенко Андрій Сергійович. Методи та засоби забезпечення кібербезпеки глобально-розподілених реплікованих систем зберігання даних з контрольованою узгодженістю : Доктор філософії : спец.. 125 - Кібербезпека та захист інформації : захищена 2024-03-07; . Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 0824U001048.
Керівник: Латенко Володимир Ігорович. Модернізація метеорологічних програмно-технічних комплексів АМАС Авіа-1 та АМС МЕТЕО. Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України. № 0224U002723
Керівник: Рафальський Олег Олегович. Адаптивні зміни у функціонуванні політичної системи України в умовах війни і повоєнної відбудови. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. № 0224U002724
Керівник: Рафальський Олег Олегович. Прогнозування безпекового середовища України в політичній сфері. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. № 0224U002735
Керівник: Засєкіна Лариса Володимирівна. Моральна травма та моральне сцілення учасників бойових дій: нейропсихологічні кореляти та психотерапевтичні інтервенції. Волинський національний університет імені Лесі Українки. № 0224U002738
Мінгальов Павло В’ячеслалович. Цикли фортепіанних мініатюр в українській музиці початку ХХ століття у контексті тенденцій європейського модернізму : Доктор філософії : спец.. 025 - Музичне мистецтво : захищена 2023-11-28; . Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 0824U001047.
Денисяк Юлія Василівна. Формування здоров’язбережувальної компетентності дітей в умовах закладу дошкільної освіти (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : Доктор філософії : спец.. 011 - Освітні, педагогічні науки : захищена 2024-02-23; . Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 0824U001045.
Пей Юнтін .... Парні жіночі образи та їх художнє втілення в оперній драматургії ХІХ ст. : Доктор філософії : спец.. 025 - Музичне мистецтво : захищена 2024-02-28; . Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського. – Харків, 0824U001044.
Керівник: Марискевич Оксана Георгіївна. Послуги з розробки комплексної екологічної програми на 2024-2028 роки для Львівської міської територіальної громади (ДК 021:2015 90710000-7 Екологічний менеджмент). Інститут екології Карпат Національної академії наук України. № 0224U002729
Знайдено 349586 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит

Оновлено: 2024-02-28