Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Натрус Лариса Валентинівна. Вивчення клітино-молекулярних механізмів фармакологічного впливу на репрограмування функціонального фенотипу макрофагів при регенерації рани на тлі гіперглікемії. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. № 0222U004621
Керівник: Юдіна Світлана Валеріївна. Фінансова безпека як складова забезпечення фінансової безпеки держави. Дніпровський державний технічний університет. № 0222U004620
Керівник: Яворовський Олександр Петрович. Наукове обґрунтування оптимальної системи управління ризиками для забезпечення безпечного лікарняного середовища. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. № 0222U004623
Керівник: Волошин В'ячеслав Степанович. Розробка та удосконалення методів раціонального ресурсовикористання, техногенної та екологічної безпеки. Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет". № 0222U004626
Керівник: Натрус Лариса Валентинівна. Розробка нової концепції діагностичного алгоритму психічних розладів спектру аутизму у дітей для патогенетичного обґрунтування корекції стану шляхом імунотерапії. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. № 0222U004624
Керівник: Новіков Федір Васильович. Розроблення методики визначення раціональних умов виготовлення високоточних виробів на металорізальних верстатах із числовим програмним управлінням типу "обробний центр". Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. № 0222U004625
Керівник: Кузь Олег Миколайович. Підвищення конкурентоспроможності підприємницької діяльності в умовах глобалізації. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. № 0222U004629
Керівник: Перемітько Валерій Вікторович. Розробка технологій, елементів устаткування та матеріалів для підвищення ресурсу металевих конструкцій зварювальними методами. Дніпровський державний технічний університет. № 0222U004631
Керівник: Саєнко Юрій Леонідович. Підвищення енергоефективності в системах електропостачання з джерелами розподіленої генерації. Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет". № 0222U004627
Малишев Костянтин Вікторович. Державна політика в сфері трансформації правоохоронної системи України : Доктор наук з державного управління : спец.. 25.00.05 - Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку : захищена 2022-09-02; . Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 0522U100083.
Знайдено 337637 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити