Знайдено 340065 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Засанська Світлана Володимирівна. Організація та проведення наукової та науково-технічної експертизи, моніторинг досвіду європейських країн у сфері експертної оцінки науково-технічних та інноваційних проектів та аналіз правових та наукових основ до застосування цього досвіду в Україні. Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації". № 0223U003388
Падалко Вадим Геннадійович. Методи і алгоритми побудови нечітких діаграм Вороного на основі теорії оптимального розбиття множин : Доктор філософії : спец.. 113 - Прикладна математика : захищена 2022-06-17; . Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 0823U101575.
Кравець Олена Іванівна. Молодіжні соціолекти в лінгвокультурному середовищі Японії: словотвірний та функційний аспекти : Доктор філософії : спец.. 035 - Філологія : захищена 2023-11-30; . Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 0823U101572.
Кучерявий Володимир Миколайович. Формування механізмів цивілізованого лобізму в органах державної влади України : Доктор філософії : спец.. 281 - Публічне управління та адміністрування : захищена 2023-12-29; . Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. – Київ, 0823U101576.
Федічев Олександр Євгенійович. Сучасний китайськомовний дипломатичний дискурс: структурно-семантичний та лінгвопрагматичний аспекти : Доктор філософії : спец.. 035 - Філологія : захищена 2023-11-29; . Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 0823U101574.
Візінська Ірина Іванівна. Апроксимація початкових і крайових задач для диференціально-функціональних рівнянь та їх числове моделювання : Доктор філософії : спец.. 113 - Прикладна математика : захищена 2023-12-19; . Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 0823U101570.
Керівник: Катан Людмила Ігорівна. Фінанси, банківська система та страхування в умовах комплексного розвитку сільських територій. Дніпровський державний аграрно-економічний університет. № 0223U004786
Керівник: Кунтий Орест Іванович. Дизайн поліфункціональних наноструктурованих моно- та біметалів з електрокаталітичними й антимікробними властивостями. Національний університет "Львівська політехніка". № 0223U004782
Керівник: Гуменний Дмитро Олександрович. Методи і моделі забезпечення безпеки та діагностики критичних параметрів у складних системах з використанням ІоТ. Київський національний університет будівництва і архітектури. № 0223U004785
Керівник: Антипкін Юрій Геннадійович. Розробити системи аналізу та інтегральної оцінки різних ланок служби охорони здоров’я матері і дитини в сучасних умовах діяльності сфери охорони здоров’я. Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової Національної академії медичних наук України". № 0223U004784
Знайдено 340065 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Поширити
Оновлено: 2020-08-15