Знайдено 349524 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит
Керівник: Дейкун Віктор Анатолійович. Оцінка ефективності застосування комбінованого робочого органа для обробітку ґрунту та суцільного посіву. Центральноукраїнський національний технічний університет. № 0224U002722
Керівник: . Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей макро- і нанорозмірних оксидних, халькогенідних та халькогалогенідних напівпровідникових сплавів. Національний університет водного господарства та природокористування. № 0224U002708
Керівник: Слюсар Сергій Миколайович. Теоретичне обґрунтування процесів формування продуктивності нішевих кормових культур в умовах кліматичних змін та розроблення ресурсоощадних технологій їхнього вирощування в Лісостепу. Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук". № 0224U002700
Керівник: Анісімова Лариса Борисівна. 2195 Експертиза якості води. Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України. № 0224U002715
Керівник: Афанасьєв Сергій Олександрович. Розроблення технології мінімізації екологічних ризиків в умовах кліматичного та спричиненого війною дефіциту води для забезпечення продовольчої та біологічної безпеки України. Розділ 1. Розробка технології мінімізації екологічних ризиків в континентальних гідроекосистемах України, які найбільше потерпають від дефіциту води, шо сформувався внаслідок кліматичних змін та спричинений воєнними діями. Інститут гідробіології Національної академії наук України. № 0224U002691
Керівник: Петренко Ігор Миколайович. Моніторинг наслідків виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки для довкілля, зокрема для здоров’я населення. Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста". № 0224U002687
Керівник: Коротун Сергій Ігорович. Географічні та економічні аспекти дослідження туристично-рекреаційного комплексу Рівненської області. Національний університет водного господарства та природокористування. № 0224U002709
Керівник: Капіца Юрій Михайлович. Розроблення нормативно-правових засад та організаційно-правових заходів для впровадження відкритої науки. Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій Національної академії наук України. № 0224U002711
Керівник: Анісімова Лариса Борисівна. 2114 Експертиза якості води. Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України. № 0224U002718
Керівник: Геліх Анна Олександрівна. Розробка технічної документації на напівфабрикат з рослинної сировини для м’ясних фаршевих виробів подвійного призначення. Сумський національний аграрний університет. № 0224U002714
Знайдено 349524 документів Результати пошуку обмежено. Відображено 1000 документів. Деталізуйте запит

Оновлено: 2020-08-15