Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Хільчевський Валентин Кирилович. Розробити ВНД "Методичні вказівки щодо оптимізації системи спостережень за станом поверхневих вод з врахуванням Европейської водної Директиви". Київський національний університет імені Тараса Шевченка. № 0205U006332
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25