Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Долінський А.А.. Дослідити тепломасообмінні процеси, створити технологію та технічний проект лінії виробництва біопального. Інститут технічної теплофізики. № 0205U006782
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25