Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Мелащенко Андрій Олегович. Вдосконалення алгоритмів та програмного забезпечення для адаптації програм для дослідження радіаційно-стимульованих процесів, фазових перетворень і ізоморфних заміщень в мінеральних структурах до грід-середовища. Iнститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ. № 0213U004599
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-12