Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Вольчин Ігор Альбинович. Дослідження та розробки в галузі біологічних наук: "Розроблення та затвердження методик розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованих стаціонарних джерел і кількісних показників питомих викидів забруднюючих речовин та парникових газів внаслідок використання палива на побутові потреби населення". Інститут вугільних енерготехнологій Національної академії наук України. № 0213U005879
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19