Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Геєць Валерій Михайлович. "Оцінка курсової еластичності експорту та імпорту України". Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України". № 0213U008126
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-20