Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Підгурський Микола Іванович. Механіко-технологічне обґрунтування розробки адаптивних коренезбиральних машин. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. № 0215U000487
Знайдено 1 документів
Поширити