Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Кучмій Степан Ярославович. Дизайн, синтез і фотоніка люмінесцентних та фотокаталітично активних екологічно чистих метал-халькогенидних наночастинок. Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України. № 0215U001406
Знайдено 1 документів
Поширити