Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Жемойда Віталій Леонідович. Створити нові високоврожайні сорти і гібриди озимого жита, кукурудзи, люцерни, квасолі з високою технологічністю, адаптовані до біо- та абіотичних факторів довкілля.. НДІ рослинництва, грунтознавства та сталого природокористування ННІ рослинництва, екології і біотехнологій Національного університету біоресурсів і природокористування України. № 0215U003421
Знайдено 1 документів
Поширити