Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Погорілий А.М., Кравець А.Ф.. Розробка експериментальної методики отримання плівкових наноструктур з підвищеною намагніченістю та з високим ступенем спінової поляризації електронів провідності для використання в спінтроніці та НВЧ техніці. Інститут магнетизму НАН та МОН України. № 0215U003628
Знайдено 1 документів
Поширити