Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Томашевська Людмила Анатоліївна. Токсикологічна оцінка впливу добрив на біологічні об'єкти з метою визначення їх класу небезпеки та гранично допустимі концентрації. Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України". № 0215U004383
Знайдено 1 документів
Поширити