Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Кордюм Єлизавета Львівна. Дослідження складу фосфоліпідів цитоплазматичної мембрани , активності та екпресії генів Са2+-АТФази за допомогою методів цитохімії, біохімії, молекулярної біології та інгібіторного аналізу (блокатор механо-чутливих кальцієвих каналів) в нормі та умовах повільного горизонтального кліностатування (ІІ етап).. Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. № 0215U007101
Знайдено 1 документів
Поширити