Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Єременко Ганна Михайлівна. Розроблення технології та виготовлення нових нанорозмірних антимікробних матеріалів широкого спектру дії та кон’югованих нанобіотехнологічних протипухлинних препаратів з низькою токсичністю на основі наночастинок срібла, золота, міді в колоїдах та суспензіях дисперсного кремнезему.. Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. № 0215U007243
Знайдено 1 документів
Поширити