Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Глузман Данило Фішелєвич. Розробка алгоритму імуноцитохімічної і молекулярно-генетичної діагностики мієлоїдних новоутворень і мієлодиспластичних синдромів (передлейкозів) із застосуванням вітчизняних моноклональних антитіл. Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАНУ. № 0215U008531
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-21