Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Кулешов Євген Митрофанович. Новi повнiстю дiелектричнi функцiональнi метаматерiали для застосування у терагерцевому дiапазонi: експериментальнi дослiдження субхвильових перiодичних структур.. Iнститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України. № 0216U003073
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-23