Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: СТОРОЖУК Володимир Васильович. Дослідити процеси трансформації показників родючості дерново-підзолистих супіщаних ґрунтів на основі перспективних технологій обробітку, розробити методи управління їх родючістю та продуктивністю.. Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України. № 0216U005496
Знайдено 1 документів
Поширити