Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Катрич Віктор Олександрович. Формування гармонічних і нестаціонарних електромагнітних полів багатоелементними, багаторезонансними структурами випромінювачів електричного і магнітного типів з використанням металодіелектричних включень. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. № 0217U001054
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25