Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Туманова Л.Є.,Задорожна Т.Д.. Клініко-морфологічні особливості та гістохімічна характеристика плацент у жінок з ендокринною неплідністю в анамнезі. Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України". № 0217U004118
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14