Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Бабський Андрій Мирославович. Енергетичні процеси у мітохондріях ракових клітин та гепатоцитів за дії азолів і похідних фурану з протипухлинною активністю. Львівський національний університет імені Івана Франка. № 0219U003431
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02