Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Малахов Євгенiй Валерiйович. Методи iнтелектуального аналiзу даних та моделювання предметних областей в спецiалiзованих вiртуальних i розподiлених системах та мережах.. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. № 0219U004507
Знайдено 1 документів
Поширити