Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Кульчицький Олег Костянтинович. Патегенетичні механізми інсулінорезистентності та порушень системи оксиду азоту у щурів різного віку. Державна установа "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України". № 0219U005450
Знайдено 1 документів
Поширити