Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Сибірний Андрій Андрійович. Генетичні та біохімічні аспекти регуляції деяких катаболічних та анаболічних процесів у мікроорганізмів: алкогольної ферментації, катаболізму метанолу, біосинтезу флавінів, гліцерину, водню та глютатіону. Інститут біології клітини НАН України. № 0220U102557
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-07-17