Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Вороняк Мирослав Іванович. Встановити роль прозапальних цитокінів та факторів росту в розвитку клінічних проявів хронічних мієлопроліферативних неоплазій з різними драйверними мутаціями та розробити алгоритм їх патогенетичної корекції. Державна установа "Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України". № 0221U101500
Знайдено 1 документів
Поширити