Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Залознова Юлія Станіславівна. Стратегічні напрями інтеграції України до науково-освітнього та інноваційного просторів ЄС: науково-інституційний супровід (Етап I: «Визначення перспективних векторів європейської інтеграції України до науково-освітнього та інноваційного просторів. SWOT-аналіз стану науково-освітньої та інноваційної сфер України для визначення обмежень і можливостей європейської інтеграції України до відповідних просторів . Розроблення інструментів формування міждержавних і транскордонних науково-освітніх та інноваційних просторів як засобу кооперації та співробітництва України з ЄС. Обґрунтування пропозицій щодо адаптації алгоритму «Інноваційного ліфта» для поглиблення інтеграції науки і виробництва з виходом у європейський інноваційний простір»). Інститут економіки промисловості Національної академії наук України. № 0221U101660
Знайдено 1 документів
Поширити