Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Василенко Валентина Володимирівна. Дослідити динаміку основних чинників формування доз опромінення населення радіоактивно забруднених територій України на основі комплексного радіаційно-гігієнічного моніторингу в реперних населених пунктах у 2010–2024 рр.. Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України". № 0223U000366
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02