Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Кутасевич Яніна Францівна. Визначити комплекс фенотипічних та молекулярно-генетичних характеристик штамів стафілококів, вилучених від хворих на хронічні дерматози, та розробити підходи до терапії цих захворювань. Державна установа "Інститут дерматології та венерології НАМН України". № 0223U001093
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-26