Знайдено 1 документів
НДДРК
Керівник: Джалладова Ірада Агаверді-кизи. Методи побудови розв'язків та дослідження стійкості розв'язків системи диференціальних рівнянь зі змінними та випадковими коефіцієнтами. Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". № 0315U005015
Знайдено 1 документів
Поширити