Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Савицька Олена Олександрівна. Оцінка впливу силларду П на ліпідний спектр крові та ліпопероксидацію при атеросклерозі та ішемічній хворобі серця : к.мед.н. : спец.. 14.01.02 - Внутрішні хвороби : захищена 1999-12-17; . Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова. – , 0400U000011.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02