Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Пилипенко Наталія Миколаївна. Математичне моделювання динамічних систем в операційній області на основі рекурентних співвідношень (з програмами в системі "Mathematica ®") : к.т.н. : спец.. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи : захищена 1999-12-28; . Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці ІПМЕ ім.Г.Є.Пухова НАН України. – , 0400U000196.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02