Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гавер Олеся Михайлівна. Сорбційно-закріплений на поверхні силікаґелю фенантролін - твердофазний реаґент для визначення Феруму, Купруму та Арґентуму : к.х.н. : спец.. 02.00.02 - Аналітична хімія : захищена 2000-01-17; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0400U000200.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02